Labská akademie veslování

Labská akademie veslování je rozvojovým projektem Labe arény Ústeckého kraje, který je zaměřen na sportovní přípravu dětí a mládeže ve veslování, v kategoriích od 5 do 18-ti let. V rámci projektu vznikla nová metodika, která poskytuje komplexní pohled na veslařskou přípravu a je určená jak pro trenéry, tak pro veslaře. Metodika čerpá z domácích i zahraničních zkušeností a celosvětových trendů a cílí na ucelený rozvoj sportovců. Dává důraz na komplexní a dlouhodobé pojetí sportovní přípravy s cílem dosáhnout úspěchu ve veslování - na mezinárodní scéně v dospělých kategoriích. Záměrem je také podpořit dlouhodobou oblíbenost veslování a tendence mládeže u něj setrvávat, protože veslování považujeme za skvělý sport, který sportovce utváří po celý život.

Labská akademie veslování – komplexní přístup ke sportovní přípravě

Labe aréna Ústeckého kraje na projektu Labské akademie veslování spolupracuje se Saským veslařským svazem, oddíly veslování v Pirně a ve Štětí a také s Českým veslařským svazem. Součástí projektového týmu je Přemysl Panuška, který má zkušenosti s vrcholovým veslováním v České republice i Německu a napomáhal svými zkušenostmi ke vzniku moderního a inspirujícího pojetí veslařské metodiky.Labská akademie veslování představuje skrze novou metodiku moderní přístup k tréninku a výchově mládeže. Jde při něm nejen o veslování, ale o širší škálu sportovních aktivit s menší mírou tlaku na okamžitý výkon, což dává sportovci daleko větší možnost se rozvinout a dospět do optimální sportovní výkonnosti v dospělosti.

Zaměřujeme se na rozvoj dovedností mladých sportovců prostřednictvím 4 navzájem provázaných oblastí – všeobecné sportovní přípravy, specifické veslařské přípravy, zdravotních aspektů sportovní přípravy a rozvojem osobnosti sportovce. Věříme, že každý sportovec je v něčem výjimečný a že se vyplatí stavět na jeho zdrojích a silných stránkách a vést ho k umění sebereflexe, odpovědnosti za sportovní přípravu, za závod i celý život. A že náš komplexní přístup ke sportovní přípravě dává ty nelepší předpoklady nejen ke sportovním úspěchům v dospělých kategoriích, ale především ke zdravému způsobu života a spokojenosti sportovce i trenéra.