Labe Arena

4. Zdravotní aspekty výkonu, kineziologická analýza a hlavní příčiny dysbalancí ve veslování