Labe Arena

Zdravotní pohled

Zdravotní aspekty veslování, základy fyzioterapie a kompenzačních cvičení

Zdravotní obtíže a zranění jsou častým důvodem přerušení tréninku snad ve všech sportovních disciplínách. Může se jednat jednak o akutní zranění, ale také zranění chronická způsobená nevhodně zvolenou dlouhodobou zátěží, nedostatečnou regenerací, přetrénováním apod.

Za sportovní aktivity, které jednostranně zatěžují pohybový aparát člověka, jsou považovány pohybové úkony, při nichž je opakovaně aktivnější pouze určitá část těla. Do pohybu jsou častěji zapojovány jen některé svalové skupiny, zatímco jiné bez zařazení kompenzačních cvičení ochabují. Pohybové stereotypy běžné v daném sportu se přenáší do každodenního života, dochází ke svalovým dysbalancím, chybným hybným a posturálním stereotypům. Dlouhodobé setrvávání ve stejných polohách nebo pravidelné provádění jednostranných pohybů, jako například upřednostňování dominantní končetiny může vyvolat nejen bolestivé, ale následně i degenerativní stavy s prohloubeným přetěžováním svalových skupin, kloubů (kolenních, kyčelních) nebo jednotlivých segmentů páteře (Korčáková, 2009).

Nejinak je tomu i u veslařského sportu. Abychom těmto zdravotním obtížím předešli, případně je minimalizovali, je nutné do tréninkového procesu pravidelně zařazovat kompenzační cvičení, a to z preventivních důvodů již od dětských kategorií.

Dostatečná a vhodná regenerace, zařazení kompenzačních cvičení, jsou nezbytnými složkami sportovní přípravy, které mohou pomoci k dlouhotrvající sportovní kariéře.

K tomu, abyste byli jako trenéři schopni správně aplikovat tato cvičení, je potřeba se seznámit se základy anatomie, fyziologie, teorie kompenzačních cvičení a rehabilitace. Nezbytné minimum najdete v následujících kapitolách a to jak ve formě obecných zásad a doporučení, tak ve formě konkrétních rad pro jednotlivé věkové kategorie.