Labe Arena

10.2 Overball

Lehký, malý, pružný, měkký a nafukovací míček overball byl vyvinut především pro dechová cvičení. Umožňuje zvětšování objemu plic, hlavně u dětí. Další z funkcí bylo zlepšování motoriky ruky, jak po úrazech, tak i u zdravých osob např. při zkracování šlach. Rehabilitace a fyzioterapeuté začali využívat tohoto míčku při nápravném cvičení. Balanční pomůcka, jakou je overball, zapojuje hluboký stabilizační svalový systém (svaly pánevního dna, šíjové svalstvo, hluboké ohýbače krku a hluboké svaly zádové, které spolu s břišním svalstvem fixují páteř). Nosnost overballu je až 200 kg.


Stabilizace

Cvik 1

 

Zdroj: Vaculíková, 2013

Provedení: leh pokrčmo, overball mezi stehny. Zatlačit chodidly do podložky a zvednout pánev.

Cíl: Stabilizace trupu, posílení svalů na zadní straně stehna (extensorů kyčelního kloubu)


Cvik 2

 

Zdroj: Vaculíková, 2013

Provedení: vzpor klečmo, overball mezi stehny. Zvednout kolena, míč mírně stlačit.

Cíl: Stabilizace trupu.

 

Posilování svalů zad

Cvik 1

 

Zdroj: Vaculíková, 2013

Provedení: Leh na břiše mírně roznožný, pokrčit upažmo, overball pod hrudní kostí. Hrudní záklon.

Pohyb probíhá pouze v hrudní páteři, hlava se nezklání.

Cíl: Posílení svalů zad


Cvik 2

 

Zdroj: Vaculíková, 2013

Provedení: Leh na břiše mírně roznožný, vzpažit, overball v pravé ruce. Upažením zapažit, předat míč do levé, upažením vzpažit.

Cíl: Posílení svalů zad (svaly mezilopatkové a dolní fixátory lopatek)

 

Cvik 3

Zdroj: Vaculíková, 2013

Provedení: Leh na břiše roznožný, pravá ruka pod čelem, vzpažit levou, overball pod levou malíkovou hranou. Tlak levé paže do overballu, zanožit pravou. Cvik se provádí na obě strany.

Cíl: Posílení svalů zad


Posilování břišních svalů

Cvik 1

 

Zdroj: Vaculíková, 2013

Provedení: Sed pokrčmo mírně roznožný, předpažit, overball pod bedry. Vzpažit.

Cíl: posílení břišního svalstva se zaměřením na horní část.

 

Cvik 2

 

Zdroj: Vaculíková, 2013

Provedení: Sed pokrčmo mírně roznožný, předpažit, overball pod bedry. Otočit trup vpravo, upažit.

Cíl: Posílení břišních svalů se zaměřením na šikmé břišní svaly

 

Cvik 3

Zdroj: Vaculíková, 2013

Provedení: Sed pokrčmo mírně roznožný, ruce v týl, overball pod bedry. Otočit trup vpravo.

Cíl: Posílení břišních svalů se zaměřením na šikmé břišní svaly


Cvik 4

 

Zdroj: Vaculíková, 2013

Provedení: Leh na pravém boku, spodní paže ve vzpažení, horní v předpažení s dlaní na overballu. S mírným tlakem dlaně do overballu zvednout nohy od podložky.

Cíl: Posílení břišních svalů se zaměřením na šikmé břišní svaly


Posilování svalů na vnější straně stehna (abduktorů stehna)

 

Zdroj: Vaculíková, 2013

Provedení: Leh na pravém boku, ruce v týl, overball pod spodní paží. Unožit levou.

Cíl: posílení svalů na vnější straně stehna (abduktorů stehna)


Posilování svalů hýžďových a svalů na zadní straně stehna (extenzorů kyčelního kloubu)

Cvik 1

 Zdroj: Vaculíková, 2013

Provedení: Vzpor klečmo zánožný levou, overball pod pravým kolenem. Zanožit levou. Stehno pravé nohy musí být po celou dobu cviku kolmo k podložce.

Cíl: svalů hýžďových a svalů na zadní straně stehna (extenzorů kyčelního kloubu), stabilizace trupu

 

Posilování svalů paží a pletence ramenního

Cvik 1

 

Zdroj: Vaculíková, 2013

Provedení: Vzpor klečmo, kolena na overballu. Klik.

Cíl: Komplexní posilování se zaměřením na svaly paží a pletence ramenního