Labe Arena

10.4 Elastický posilovací pás (TheraBand, Dynaband, RubberBand)

Pásy umožňují jednoduchým způsobem posilovat oslabené svaly, uvolňovat kontraktury opačně posilujících svalů - antagonistů. Kromě posilování je vhodná také k protahování nebo zvyšování kloubního rozsahu. Využívá se ve fitnesscentrech, především v sálových skupinových aktivitách zaměřených především na rozvoj svalové vytrvalosti, v oblasti rehabilitace nebo při domácím cvičení. Elastické posilovací pásy jsou vyráběny v různých silách odporu (barevné rozlišení). Díky tomu je možné mezi nimi zvolit podle účelu, typu cvičení nebo momentální formy cvičence.

RubberBand - krátká „O”gumička, cvičení lze provádět s jednou cvičební gumičkou, pro větší rozsah cviků je lepší navázat dvě do sebe.

 

Správné provedení 

Během cvičení máme RubberBand nebo posilovací pás neustále pod kontrolou, také ve výchozí poloze udržujeme mírné napětí tohoto náčiní (do výchozí polohy vracíme gumičku pomalým vedeným kontrolovaným pohybem). 

Pokud držíme pás nebo gumičku v dlaních, ruka je v prodloužení zápěstí (ruku neohýbáme směrem k předloktí!)


 Posilování svalů zad

Cvik 1

 

Zdroj: Vaculíková, 2013

Provedení: podřep rozkročný, posilovací pás nad hlavou. Stáhnout posilovací pás před hrudník.

Cíl: Posílení svalů zad (dolních fixátorů lopatek).


Cvik 2

 

Zdroj: Vaculíková, 2013

Provedení: turecký se, předpažit, posilovací pás před hrudníkem. Upažit a přitáhnout posilovací pás na hrudník.

Cíl: Posílení svalů zad (mezilopatkových svaků a zadní části svalu deltového).


Posilování svalů paží

Cvik 1a

 

Zdroj: Vaculíková, 2013

Provedení: Podřep rozkročný, posilovací pás za zády svisle. Napnout horní paži.

Cíl: Posílení svalů paží a ramen se zaměřením na trojhlavý sval pažní


Cvik 1b

 

Zdroj: Vaculíková, 2013

Provedení: Podřep rozkročný, posilovací pás za zády svisle. Napnout obě paže.

Cíl: Posílení svalů paží a ramen se zaměřením na trojhlavý sval pažní


Cvik 2

 

Zdroj: Vaculíková, 2013

Provedení: Výpad levou vpřed, skrčit vzpažmo, posilovací pás svisle za tělem v dlaních a pod chodidlem

Cíl: Posílení svalů paží a ramen se zaměřením na trojhlavý sval pažní


Cvik 3

Zdroj: Vaculíková, 2013

Provedení: Stoj rozkročný, pokrčit připažmo levou, předloktí vpřed, posilovací pás před břichem. Předloktí vytočit stranou (při svázání posilovacího pásu je možné cvičit oboustranně).

Cíl: Posílení svalů paží a ramen se zaměřením na vnější rotátory paže


Posilování hýžďových svalů a svalů na zadní straně stehna (extenzorů stehna a flexorů kyčelního kloubu)

 

Cvik 1

 

Zdroj: Vaculíková, 2013

Provedení: Podpor na předloktí klečmo, posilovací pás („osmička“) kolem chodidel. Zanožit pravou.

Cíl: Posilování hýžďových svalů a svalů na zadní straně stehna (extenzorů stehna a flexorů kyčelního kloubu)


Posilování vnější strany stehen (abduktorů stehna)

Cvik 1

 

Zdroj: Vaculíková, 2013

Provedení: leh na pravém boku, vzpažit pravou, levá opřená před tělem, posilovací pás („osmička“) kolem chodidel. Unožit (pánev zůstává po celou dobu provádění cviků ve stejné poloze).

Cíl: Posilování vnější strany stehen (abduktorů stehna)