Labe Arena

Funkční diagnostika a sportovní trénink

Martin Sigmnund, Marek Maráček, Pavlína Vaculíková

Snad v každém sportu se dnes využívá celé spektrum moderních technologií, které umožňují trenérům a sportovcům zkvalitnit anebo zefektivnit tréninkový proces. Je tomu tak i v oblasti funkční diagnostiky, která může, pokud je vytvořena testová baterie pro určitý sport, sloužit jednak k posouzení úrovně vývoje jedince a jednak ke zjišťování efektivity tréninkového procesu a jeho případné optimalizaci.

V zásadě se u sportovců využívají modifikace některých z uvedených metod v dalších podkapitolách.