Labe Arena

11.1 Antropometrie

- Komplexní antropometrické vyšetření – tělesná výška, tělesná hmotnost, obvodové rozměry, šířkové, délkové a výškové rozměry (šířka ramen, paží, pánve, výška vsedě, délka dolních končetin, měření epikondylu humeru a femuru – stanovení somatotypu).

- Vyšetření složení těla a segmentální analýza – množství tělesného a viscerálního tuku, svalové hmoty a celkové tělesné vody, segmetnátlní analýza, hodnota bazálního metabolismu (basal metabolic rate BMR).

- Hodnocení vybraných indexů – Body Mass Index (BMI) - poměr hmotnosti a druhé mocniny výšky v metrech (jako indikátor podváhy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy a obezity) , Waist Hip Ratio (WHR) - poměr obvodu pasu a boků (jako ukazatel distribuce tuku v těle). Height-Weight Ratio (HWR) - poměr mezi tělesnou výškou a třetí odmocninou tělesné hmotnosti (k určení ektomorfní komponenty somatotypu).

- Posouzení stavu biologického vývoje (maturace)

- Hodnocení tělesné konstituce

- Predikce tělesné výšky