Labe Arena

11.4 Testová baterie - terénní testování

Pro účely projektu Labská akademie veslování a diagnostiky v oblasti veslařského sportu byla v rámci workshopů s trenéry sestavena testová baterie vhodná pro veslařský sport, která navíc zohledňuje věkové zvláštnosti.


Fyzioterapie

- Hodnocení tvaru a držení těla (tvar a zakřivení páteře, držení hlavy a krku, hrudníku, břišní stěny, postavení pánve, valgozita/varozita kolen, klenba nožní).

- Hodnocení funkčního stavu pohybového aparátu (svalové dysbalance – míra oslabení/zkrácení svalů, kloubní rozsah, funkční testy svalové síly – lokální/hlubokého stabilizačního systému [PV1]

- Hodnocení funkčního stavu nohy

- Hodnocení chůze

 

Motodiagnostika – základní

- Skok daleký z místa – explozivní síla dolních končetin

- Vertikální výskok – explozivní síla dolních končetin

- Leh-sed opakovaně (30s) – síla břišního svalstva a flexorů kyčelního kloubu

- Člunkový běh (4x10m) – agilita (hbitost)

- Výdrž ve shybu (do 14 let), shyby (15+) – u dívek 15+ rovněž výdrž ve shybu

- Hluboký předklon v sedu - aktivní kloubní pohyblivost, ohebnost a pružnost zejména v oblasti bederní páteře a kyčelního kloubu (sit and reach test)

- Hod medicinbalem (2-3 kg) - dynamická síla horních končetin a pletence svalstva ramenního kloubu  

- Přeskoky přes švihadlo (2 min) – test speciální vytrvalosti


Motodiagnostika – speciální

- Veslařský trenažér – výkon za 1 minutu (event. 2 nebo 6 km)

- Bench press - síla prsních svalů a extenzorů paže (40% tělesné hmotnosti a počet opakování za minutu)

- Bench press – odhad maximální síly (70-80% tělesné hmotnosti a maximální počet opakování)