Labe Arena

11.5 Testové baterie - laboratorní vyšetření

ANTROPOMETRIE

 

8 – 14 let

- komplexní antropometrické vyšetření

- vyšetření složení těla a segmentální analýza

- hodnocení vybraných indexů a srovnání s normativními hodnotami

- posouzení stavu biologického vývoje (maturace)

- hodnocení tělesné konstituce

- predikce tělesné výšky

 

15-19 let

- komplexní antropometrické vyšetření

- vyšetření složení těla a segmentální analýza

- hodnocení vybraných indexů a srovnání s normativními hodnotami

- posouzení stavu biologického vývoje (maturace)

- hodnocení tělesné konstituce

- predikce tělesné výšky

 

FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA

 

8 – 14 let

- dýchací funkce (spirometrie)

- až od 13 let

 

15-19 let

- dýchací funkce (spirometrie)

- laktát

 
FYZIOTERAPIE

 
8 – 14 let

- hodnocení tvaru a držení těla

- hodnocení funkčního stavu pohybového aparátu + hypermobility

- hodnocení funkčního stavu nohy

- funkční testování úrovně břišních svalů

- test míry zkrácení svalů zadní strany stehna (hamstringů)


15-19 let

- hodnocení tvaru a držení těla

- hodnocení funkčního stavu pohybového aparátu + hypermobility

- hodnocení funkčního stavu nohy

- funkční testování úrovně břišních svalů

- test míry zkrácení svalů zadní strany stehna (hamstringů)

- test míry zkrácení bederní části zad


ZÁKLADNÍ MOTODIAGNOSTIKA

 
8 – 14 let

- skok daleký z místa (H1), vertikální výskok (HUR–H1), člunkový běh 4x10 m (H1), výdrž ve shybu – chlapci i dívky

- hluboký předklon v sedu (H1)

- hod medicimbalem

- přeskok přes švihadlo (2 minuty)

- standardizovaný agility test (opičí dráha, tělocvična)


15-19 let

- skok daleký z místa (H1), vertikální výskok (HUR–H1), člunkový běh 4x10 m (H1), shyby (chlapci i dívky)

- hluboký předklon v sedu (H1)

- hod medicimbalem

- přeskok přes švihadlo (2 minuty)

- standardizovaný agility test (opičí dráha, tělocvična)


S ohledem na VESLOVÁNÍ


8 – 14 let

- 10-11 let – 400m běh

- 13-14 let – 1000m běh

 

15 – 19 let

- přitahování činky v lehu na břiše (50% tělesné hmotnosti – počet opakování za 2 minuty)

- 3 000m běh – vzdálenost

- veslařský trenažér – výkon za jednu minutu (Peak power; Drop off)

- hod medicimbalem  - za sebe

- vrh medicimbálem trčením od hrudní kosti

- hod medicinbalem obouruč vrchem (autový hod medicinbalem)