Labe Arena

1.2 Teorie senzitivních období, biologický věk a individuální rozdíly

V dlouhodobé koncepci sportovního rozvoje veslaře zároveň preferujeme přístup, kdy obtížnost tréninku odpovídá biologickému věku dítěte a respektuje vývojová období, metodická pravidla a principy uvedené v kapitole 2 Obecné zásady a principy sportovního tréninku. Naším cílem tedy není krátkodobý výkonnostní úspěch v útlém věku. Smyslem je také vytvořit u svěřenců příjemné prožitky a pozitivní emoce. Ty vytváří u dětí vnitřní motivaci a posilují vazby mezi členy tréninkové skupiny – vytváří dobrý kolektiv.

S přibývajícím věkem dítěte se postupně zvyšuje úroveň fyzické kondice i bez systematického tréninku – mění se pákové poměry končetin, zvyšuje se množství svalové hmoty, probíhají hormonální změny. Růst mozku, jako orgánu centrální nervové soustavy je v podstatě ukončen již na konci předškolního věku. Po šestém roce je nervový systém dostatečně zralý i pro složitější, koordinačně náročné pohyby.

Křivka růstu tělesné výšky do jisté míry souvisí i s vývojem kosterního aparátu (s procesem osifikace, kdy kostní tkáně nahrazují chrupavčitý základ). Vývoj kostí dává předpoklad k dalšímu rozvoji pohybového aparátu, svalové tkáně, úponů i kloubních vazů.


Obr 1: Dynamika růstu v závislosti na věku jedince

Znalost zákonitostí vývoje organismu umožňuje vyvarovat se zbytečných škod nevhodným zatěžováním rostoucího a vyvíjejícího se organismu. Současně vytváří základ pro přiměřené působení na pohybové schopnosti a dovednosti, které se v daném věku mohou a mají rozvíjet a respektování výraznějších odlišností některých jedinců, které je třeba brát individuálně v úvahu.