Labe Arena

1.5 Vrcholový x rekreační sportovec

Jen málokteré z dětí se stane vrcholovým sportovcem. Běžně se uvádí, že je to méně než 2 procenta. Oproti tomu u neadekvátně vedeného náročného dlouhodobého sportovního tréninku existuje riziko vážných zranění, trvalého poškození podpůrně pohybového aparátu či narušení psychického vývoje (např. odpor ke sportu, syndrom vyhoření, poruchy příjmu potravy). To jen dokumentuje řada mediálně rezonujících případů, napříč sportovními odvětvími (Gabriela Koukalová, Šárka Strachová, George Best, František Rajtoral, apod.). Naším cílem by tak mělo být kromě výchovy vrcholových sportovců především vychovat jedince, u kterých se stane sport součástí životního stylu. Zároveň je potřeba zmínit, že v kolektivu dětí ve sportovní přípravce, u elévů (8 až 10 let) či v žákovských kategoriích (11 až 14 let) nelze nikdy s jistotou předvídat, jakou cestou se svěřenec vydá. Právě z důvodu, že vrchol veslařské výkonnosti nastává obvykle až ve věku 25+, mělo by být v kategoriích, kterým se věnuje tato metodika, možné obojí najednou.