Labe Arena

Zásobník dalších cvičení – kompenzačně-korektivní protahovací cvičení

Martin Sigmund, Iva Dostálová


Následující zásobník cvičení je rozdělen podle jednotlivých svalových partií a následně na základě polohy, ve které se cvik provádí. Cviky prováděné v nízkých polohách (leh, sedy…) jsou vhodné do míst, kde je k dispozici podložka. Cviky ve vyšších polohách (stoje …) je možné aplikovat v terénu, kde nejsou příhodné podmínky (ať už po stránce materiálního vybavení nebo klimatických podmínek). Do zásobníku jsou zařazeny i cviky ve dvojících. V tomto případě musí trenér počítat s vyšší časovou náročností daných cvičení. Při cvičení s pomocí druhé osoby je nutná vzájemná komunikace mezi cvičenci z důvodu možného překročení prahů bolestivosti a případného způsobení zranění. Vhodnost zařazení cvičení ve dvojici (především u mladších věkových kategorií) musí odhadnout trenér na základě znalosti povahových charakteristik jednotlivých členů tréninkové skupiny.