Labe Arena

2.1 Trénujte promyšleně

Běžně se uvádí, že dosažení vrcholné sportovní výkonnosti trvá obvykle 10 let (10.000 tréninkových jednotek). Toto je však velmi zjednodušující náhled. Jednak neodráží specifika jednotlivých sportů. Především však odkazuje jen na kvantitu potřebného času – tedy nutný počet hodin strávených tréninkem. Přitom zásadní není jen množství tréninku, ale i jeho kvalita. Proto bychom měli kvalitní trénink spojit s promyšleným získáváním zkušeností (v anglickém originále deliberate practice). A to pro sportovce znamená:

a) koncentrovaně a koncepčně se věnovat tréninku

b) aktivně vyhledávat možnosti pro svůj další sportovní růst,

c) zapojení do přesně definovaných činností správné úrovně obtížnosti a ve správném věkovém období,

d) obdržení kvalitní zpětné vazby,

e) možnost svou aktivitu opakovat a napravovat své chyby,

f) optimální denní délku přípravy v závislosti na věku a etapě sportovní přípravy

Na první pohled se může zdát, že požadavek 10.000 tréninkových jednotek odůvodňuje nezbytnost rané specializace. Opak je však pravdou. Pokud vrcholná výkonnost veslaře začíná většinou v 25 letech, odpovídajícím věkem pro zahájení tréninku spojeném s promyšleným získáváním zkušeností je 15 let. 

Je však potřeba zdůraznit, že trénink spojený s promyšleným získáváním zkušeností se nerovná jen specializovanému trénink, ale zahrnuje i čas na regeneraci, závodění, usilování o seberozvoj a herní aktivity. Je na trenérovi, aby všechny potřebné aspekty tréninku (kterým se věnujeme dále v této metodice) vzal v úvahu a naplánoval správné aktivity ve správný čas. Aby zajistil, že trénink nebude nahodilý, ale bude zapadat do promyšleného konceptu rozvoje jednotlivých svěřenců.

Proč 10 let a 10 000 (6 000!) hodin?

Pravidlo 10 let a 10 000 hodin vychází ze světoznámé studie K.A. Ericssona[9] Porovnával tři skupiny mladých houslistů. Nejzdatnější skupina směřovala k sólové dráze. Nejpravděpodobnější kariérou druhé byla hra v orchestru. Nejméně zdatná skupina mířila k zaměstnání učitele či učitelky hudby. Hudebníci v první skupině průměrně věnovali do věku 18 let více než 7 000 hodin cvičení. Hudebníci v druhé skupině přibližně 5 000 hodin. Budoucí učitelé hudby 3 000 hodin.

Celkově Ericsson odvodil, že experti ve svém oboru stráví 10 let nebo 10 000 hodin rozvojem dané činnosti, než dosáhnou výjimečného výkonu – maxima svého potenciálu. Ericsson však upozorňuje, že je zapotřebí jejich vzájemná kombinace, tedy 10 000 hodin po dobu 10 let.

Posléze jeho teorie byla zkoumána napříč sportovními odvětvími. Přestože se objevily rozdíly mezi některými sporty (k dosažení špičkové výkonosti u míčových sportů bylo zapotřebí méně času než např. u cyklistiky či gymnastiky), většině atletů stačilo oproti hodnotám v hudbě, k dosažení vrcholu v průměru pouhých 6 000 hodin![10]

Ani ve veslování není nezbytných k dosažení úspěchů zmíněných 10 000 hodin. Například legendární Vjačeslav Ivanov[1] získal svou první olympijskou zlatou medaili v 18 letech, když veslovat začal ve 14! Předtím se věnoval lednímu hokeji, fotbalu a boxování. Obvykle ale veslaři dosahují vrcholových výsledků až mnohem později – cca ve 25 letech.


[1] Vjačeslav Nikolajevič Ivanov je bývalý sovětský veslař. Na třech olympijských hrách po sobě získal ve skifu zlatou medaili. Zvítězil též na prvním mistrovství světa ve veslování, které se konalo v roce 1962 v Lucernu.