Labe Arena

2.1 Uvolňovací cvičení (kloubně-mobilizační cvičení)

Uvolňovací cvičení jsou nasměrována vždy na určité kloubní spojení nebo pohybový segment. Cílem kloubně mobilizačních cvičení je uvolnění ztuhlých, málo pohyblivých kloubů, jejich rozhýbání, prokrvení a zahřátí.  Prováděním těchto cvičení dojde ke zvýšení produkce synoviální tekutiny v kloubu, která snižuje tření kloubních ploch, upravuje svalové napětí partnerských svalů (Skopová, Zítko, 2013). Uvolňovací cvičení provádíme lehce, zvolna, všemi směry. Začínáme pohyby malého rozsahu, které postupně přechází až do krajních poloh s vynaložením minimálního svalového úsilí.

Uvolňujeme prostřednictvím:

•       pomalého kroužení (např. v zápěstí, předloktím, celou paží);

•       komíhání uvolněnou končetinou s využitím setrvačnosti a působení gravitace (čím větší rozsah pohybu zvolíme, tím musí být pohyb pomalejší);

•       pohybů vedených pasivně do krajních poloh (spolucvičenec pomalu a velmi šetrně provádí pasivní pohyby v příslušném kloubu cvičence, který je pasivní a maximálně uvolněný);

•       pohybů vedených aktivně do krajních poloh (např. v lehu na zádech pokládáme pokrčené dolní končetiny střídavě vlevo a vpravo, násilně však nepřekonáváme omezení v pohybu);

•       relaxace – uvolňováním svalového napětí, například zaujímáním klidových poloh, uváděním kloubů do středního fyziologického postavení apod. {Citation}).