Labe Arena

2.11 Při vysvětlování techniky buďte názorní

Při nácviku (nejen) techniky (jízdy na lodi, cviku, atp.) využívejme názornost. Sportovec si musí vytvořit co nejjasnější představu o pohybu, o jeho provedení, načasování, potřebném prostoru. Přesná představa je nezbytná k tomu, aby se dokázal dokonale naučit daný pohyb. K jejímu vytvoření je vhodné používat nejčastěji praktickou ukázku. V kontextu kognitivního vývoje člověka je to nejúčinnější u nejmladších věkových kategorií (elévové, přípravka, případně mladší žáci). Můžeme ale využívat i různé moderní technické prostředky – videozáznamy (můžete využít třeba i videa v naší metodice), video analýzy atd., či imaginaci. Co možná nejkonkrétnější a nejpřesnější ukázka je základním předpokladem pro správné zvládnutí pohybu. Platí, že výhodnější je se složité pohyby od počátku učit správně, než se potom v pozdějším věku zabývat napravováním (často již hluboce zakořeněných) chyb. Pokud už musíme odstraňovat chyby, pak je odstraňujeme podle důležitosti – postupně k těm nejméně závažným.BOX IMAGINACE 

„Imaginace je prožívání, které napodobuje skutečnou praxi. Můžeme si uvědomovat ‚vidění‘ určité vytvořené představy, cítění pohybů jako utvořenou představu, nebo si zkusit představit čichové vjemy, chuť anebo zvuky bez toho, abychom byli vystaveni působení podnětů, které tyto vjemy způsobují.“ Tím, že si představu vytváříme uvědoměle a záměrně, liší se tato představa od snů, ze kterých jsme probuzeni a nemáme nad nimi kontrolu. Představu si tedy vytváříme uvědoměle a záměrně. Můžete si například představovat průběh důležitého závodu.

Uvádí se, že přes devadesát procent olympioniků imaginaci aktivně využívá. Díky imaginaci tak mohou dosáhnout svých cílů snáze a rychleji, než kdyby trénovali pouze fyzicky.[16]