Labe Arena

2.13 Místo posuzování talentu jej raději rozvíjejte

Trenéři velmi často hodnotí, jak moc jsou jejich svěřenci šikovní a perspektivní. Hovoří o jejich talentu. Domníváme se, že je to chyba. Je dobře zdokumentovaným faktem, že i pokud zapojíme nejpřesnější vědecká měření, posuzovat talent u sportovců připomíná před proběhnutím puberty spíše předpovídání z věštecké koule. Odborníci se shodují, že výpovědní hodnota o vlohách dětí vzhledem k dospělému výkonu je (až na výjimky) v podstatě nulová. Na druhou stranu to, že někoho určíme jako (ne)talentovaného může mít řadu důsledků – například některé veslaře odradíme, jiným zbytečně dodáme sebevědomí a věnujeme jim příliš moc pozornosti na úkor druhých, vybereme je do týmu apod.

Při posuzování výběru talentů, by trenéři proto měli mít na paměti, že každý jedinec je originální a pokud teď nevykazuje známky talentu ve srovnání s ostatními, může časem dokonce tyto „aktuálně“ talentované jedince předčít.

Z toho vyplývá, že není potřeba uspěchat identifikaci a selekci talentu – nejlépe až v dorosteneckém, či spíše juniorském věku. Místo toho raději talent rozvíjejme a systematicky učme svoje svěřence znát, v čem jsou dobří, jaké mají silné a slabé stránky a naučme je uvědomovat si, kdy a v čem se zlepšují – to vše bez ohledu na naše přesvědčení o kvalitě talentu.Co je to sportovní talent

Sportovní talent je potenciál k budoucímu výkonu. Předznamenává množství vynaloženého úsilí, nutného k dosažení určité výkonnostní úrovně, i její maximální výši. Zahrnuje jak vrozené vlohy a z nich se vyvíjející schopnosti, tak i další vlivy nutné k výkonnostnímu růstu sportovce – především psychické vlastnosti. Talent má dynamickou podobu. Jedná se o rozvíjející se fenomén, podléhající působení zrání, náhody, prostředí či procvičování. Jednotlivé komponenty, ze kterých se skládá, se nesčítají, ale spíše se jejich vlivy násobí. Vztahuje se ke konkrétní sportovní disciplíně, přičemž jen menšina lidí je talentovaná. Obvykle se uvádí cca 3 procenta. Podle míry výjimečnosti pak lze hovořit o úrovních talentu, avšak práh talentu podléhá přesvědčení posuzovatele.