Labe Arena

2.15 Mějte pod kontrolou ambice

Ambice svěřenců je potřeba podporovat a snažit se porozumět jejich cílům, touhám a snům a v rámci možností převádět tyto vize do reality. Zároveň je ale stejně tak důležité mít pod kontrolou ambice (nezřídka nezdravé) trenérů a některých rodičů. Ty totiž dříve nebo později mohou vést k přerušení nebo ukončení sportovní kariéry nejčastěji během období puberty.