Labe Arena

2.2 Buďte systematičtí a vytrvalí

Systematičnost tréninkového procesu se týká se především:

- rozvoje pohybových schopností a nácviku dovedností

- organizace tréninku,

- pořadí rozvíjení složek v tréninku a pohybových schopností,

- výběru tréninkových prostředků a jejich dávkování,

- počtu tréninků a závodů atd.,

- řízení tréninkového procesu jako celku.

Předpokladem systematického vedení svěřence (skupiny svěřenců) je jasný přehled o celkovém tréninkovém procesu. Z toho vyplývá, že celý proces musí být postaven na dlouhodobých, měsíčních a týdenních plánech. Dlouhodobý plán je u mládeže převážně jednoletý, ale může být i více letý. Měl by však integrovat potřebu, že u veslování je vhodné vydržet minimálně do kategorie U23.

Systematičnost rovněž znamená způsob organizace tréninků od známého k neznámému, od jednoduššího ke složitějšímu a od méně náročného k obtížnému.


Systém v systému

Důležitý předpoklad pro dosažení vysoké sportovní výkonnosti je vycházet v tréninku z institucionálního systému, který ve veslování funguje a který dnes převážně vytváří Český veslařský svaz. Ideálně by jeho úkolem mělo být vytvářet podmínky (zázemí, finance,…) pro kvalitní přípravu. Ve své podstatě se jedná nejen o materiální, finanční a technické zázemí, ale také o systém soutěží, systém vzdělávání, a tedy kvalitu trenérů, organizování reprezentačních akcí, trénink s adekvátní konkurencí. Na jednu stranu je nutno podotknout, že žádný systém není ideální. Na druhou stranu vychovávat svěřence zcela mimo systém - asystémově - s sebou nese řadu obtíží.