Labe Arena

2.2 Spolupráce a pravidla

Nebojte se se svěřenci fungovat na bázi spolupráce. Zpočátku obezřetně, ale čím je veslař zkušenější, tím více je potřeba s ním jednat jako rovný s rovným – například radit se o tréninkovém plánu, taktice jízdy při závodě, apod. Roli trenéra je také potřeba přizpůsobovat věku svěřence. A postupně na veslaře přenášet více a více odpovědnosti (viz kapitola Rozvoj odpovědnosti).

Zároveň je pro práci se svěřenci důležité, aby trenér měl autoritu a uměl s ní vědomě zacházet. Bez autority budete dobrým trenérem jen stěží – pojí se s ní moc prosazovat svou vůli. To je pro ovlivňování svěřence nezbytné. Někteří trenéři opírají svou autoritu o pouhou roli trenéra (poslouchejte mne, protože jsem váš trenér), trestání, odměňování či vyvolávání strachu. Tento způsob je relativně jednoduchý. Budování autority na bázi vzájemného respektu a důvěry je o poznání složitější. Obnáší řadu kompetencí a neustálou práci na sobě. Přirozenou autoritou se totiž většinou člověk nerodí, ale postupně stává! 

K budování respektu vám napomůžou pravidla, která vám doporučujeme si v tréninkovém kolektivu nastavit. Můžete je stanovit jednostranně až agresivně (bude to tak a tak, a bude to platit, protože jsem to řekl), anebo demokraticky – tím, že se na nich domluvíte (jednotlivě či s celou tréninkovou skupinou). Demokratický způsob nastavení pravidel a vedení kolektivu je zpočátku náročnější. Dlouhodobě však vede k odpovědnosti svěřenců. Demokratický způsob vedení však není anarchie! Role trenéra je, že důsledně dbá, odměňuje a mnohdy i přísně trestá (ne)dodržování společně domluvených mantinelů.

Doporučení pro tvorbu pravidel [Viz Metodický list č. 1]

Pravidla by měla být:

- Jednoduchá, srozumitelná, konkrétní.

- Maximálně 5 – 10 pravidel, jinak se v tom ztratíte.

- Pozitivně formulovaná (říkáme, jaké chování je požadováno oproti zakázáno - např. mluví jen jeden x neskáčeme si do řeči).

- Viditelná.

- Odpovídající potřebám skupiny – i proto je důležité, aby si je stanovovala sama.

- Taková, aby mohla platit pro všechny, včetně trenéra.I v případě, že se rozhodnete pravidla nestanovovat, nakonec v kolektivu stejně samovolně vzniknou. Je však vysoká šance, že to nebudou ty, které chcete, aby platila.