Labe Arena

2.3 Zapojujte sportovce do plánování tréninkového procesu

Plníte raději cizí cíle, nebo své vlastní? Zahrňte sportovce co nejvíce do plánování (tréninků, závodů, atp.) a vytyčování cílů. Můžete začít určitě už u některých starších žáků, nejpozději ale u kategorie dorostenců. Budou se pak s nimi snáze identifikovat – považovat je za své vlastní. Sportovec také potřebuje vědět, proč tohoto cíle chce dosáhnout. Je výhodné vést své svěřence k dlouhodobému cíli, mnohdy označovaným jako vize, (např. reprezentační družstvo, úspěch na mistrovství republiky, mistrovství světa nebo olympijských hrách) postupným plněním dílčích cílů. Měly by být na jedné straně dostatečně obtížné / ambiciózní, aby nutily sportovce vydat úsilí k jejich dosažení, na druhé straně je potřeba, aby byly splnitelné. Podrobněji se tématem stanovování cílů zabýváme ve Žluté kostce.