Labe Arena

2.4 Kdo si hraje, vyhrává

Při sledování současných trendů sportovního tréninku a především jeho specifické části – sportovní přípravy dětí – se stále více setkáváme s využitím her jako jednoho ze základních přístupů k osvojování a stimulování různých pohybových činností. Tato tendence vychází z potřeby vyšší motivace současné dětské populace k pohybové činnosti a zároveň umožňuje cíleně využít různé tréninkové metody, prostředky a formy tak, aby smysluplně naplnily potřeby cílů tréninkového procesu.

Hra dodává tréninku atraktivitu. Přiznejme si, že tréninkový dril bývá především pro děti mladšího věku – zejména u přípravky, elévů a mladšího a staršího žactva, docela nuda. Přílišný tlak na soutěž a výkon je snadno může odradit (přestože děti soutěžit a vyhrávat potřebují) a mladí sportovci si pak nikdy k veslování nevybudují potřebný pevný vztah, který je tolik důležitý proto, aby v tréninkovém procesu vydrželi, případně se sportu věnovali i po ukončení závodní kariéry.

Přitom mnohaletá trenérská praxe ukazuje, že je daleko lepší sportovat pro prožitky, než pro výkon, který nabývá důležitosti až v dorosteneckém, ale spíše juniorském věku. Zaměřte se proto v prvních etapách sportovní přípravy především na prožitek sportovce. Směřujte jej spíše na cestu (aby je bavilo sportování) než na cíl (aby získali medaili), tj. na průběh dané činnosti (sportování). Uděláte tak pro něj a pro jeho sportovní i nesportovní budoucnost mnohem více, než když budete v ruce neustále držet stopky. Důležité především je, aby je to bavilo. Ať si hrají! Na trenérovi je, aby promyslel jak – aby hra plnila tréninkové cíle.


Velký potenciál představují tzv. pohybové hry, jejichž základem jsou různé formy pohybu prováděné po určitý čas (různé obdoby opičích drah, apod.), nebo s výzvou, kdo doběhne rychleji, vyleze výše, skočí dále apod. Pohybové hry umožňují rozvíjet pohybové schopnosti jako je síla, rychlost, vytrvalost, koordinace, flexibilita, postřeh, týmová spolupráce apod.  Lze je zařadit do jakékoliv části tréninkové jednotky:

- v úvodní části – jako funkční přípravu na zátěž (rozcvičení, zahřátí /warm-up);

- v přípravné části – formou pohybových her se dají procvičovat již naučené pohybové dovednosti (veslařská abeceda, atletická abeceda, atp.) nebo se dají použít hry jako prostředek při nácviku nových dovedností (nasedání do lodí, předávání vesel) apod.;

- v hlavní části – pro rozvoj pohybových schopností a dovedností;

- v závěrečné části – především s relaxačním zaměřením a jako kompenzační aktivita;

Zatímco u přípravky může být trénink složený skoro ze 100% z herních aktivit, u vyšších kategorií se podíl herních aktivit bude zmenšovat. U všech kategorií však bude platit, že dobře promyšlená hra slouží k vytvoření hlubokého vztahu ke sportu a provází ji řada příjemných emocí a napomáhá k možnosti prožívání flow. To také napomáhá setrvání jedince ve sportu a snižuje šanci na ukončení sportovní kariéry.