Labe Arena

2.4 Očekávání sportovce od trenéra

Sportovec se svým trenérem tráví hodně času, často i více, než s rodiči či partnerem. Oba jsou lidi, oba mají svá očekávaní, potřeby, ambice, představy. Proto je užitečné o nich se sportovcem mluvit, aby mohlo dojít k vzájemnému sladění.Obvyklá očekávání sportovce od trenéra

     - odborné vedení tréninku na základě nejnovějších poznatků a zkušeností,

     - skutečnost, že vynaložená osobní námaha povede k úspěchům/souvisí s volbou přiměřených soutěží,

     - jasné, jednoznačné a přesné ohodnocení výkonu a svých možností,

     - nepředpojatou starost, radu a pomoc,

     - možnost vyjádřit své vlastní mínění o tréninku i průběhu závodu,

     - v každé situaci zcela jasné rozhodnutí,

     - stejný, rovný, respektující přístup ke všem svěřencům.


Tak, jako mezi lidmi všude, i zde je pro porozumění důležitá dobrá komunikace a včasné odstraňování nejasností. Nevyjasněná (či neaktualizovaná) očekávání mohou vést k nedorozumění, které mohou skončit i odchodem sportovce od veslování.

Mnohdy mají trenéři naprostou kontrolu nad tréninkovým prostředím. A to jak v pozitivním, tak negativním smyslu. Mohou sportovce významně podpořit v růstu, ale i jej nevhodným působením a tréninkem poškodit. Někdy trenér s tím nejlepším úmyslem, protože mu to fungovalo u jiného sportovce, volí určitý komunikační styl i přístup. Třeba tvrdý, poukazující na chyby. Co však pomáhá jednomu člověku, nepomáhá druhému, protože jsme odlišní, jsme unikátní. A můžeme tak – i když nechtě – sportovce velmi snadno demotivovat. Napravovat pak škody na jeho sebevědomí, motivaci, důvěře v trenéra, poklesu na výkonnosti, osobním pocitu neštěstí, může být úkol velmi těžký.