Labe Arena

2.4 Spinální cvičení

Spinální cvičení mají převážně preventivní charakter proti výskytu vertebrogenních potíží. Uvolňují páteř v celém rozsahu a odstraňují omezený rozsah pohyblivosti jednotlivých meziobratlových spojení. Jejich základem je protichůdný (otáčivý) pohyb bederní části páteře vůči páteři krční. Pevným bodem jsou lopatky, které společně s rameny a horními končetinami leží stále na podložce. Rozsah pohybu je ovlivněn polohou dolních končetin.

Otáčivý pohyb těla je doprovázen nádechem a návrat do výchozí polohy výdechem. Chceme-li cvičení prodloužit, provádíme rotaci s výdechem, s nádechem výdrž v torzi a zpět do základní polohy se vracíme s výdechem. Pohyb se provádí kontrolovaně v pomalém tempu.

Spinální cviky působí komplexně na svalový korzet kolem páteře, zejména procvičují rotační funkci hlubokých svalových systémů, které jsou během cvičení postupně protahovány, uvolňovány a aktivovány. Spinální cvičení uvolňují oblast krční a bederní páteře, při pokrčených dolních končetinách pozitivně působí také na oblast přechodu krční a hrudní a hrudní a bederní části páteře. Ve sportovním procesu by měla být spinální cvičení zařazena na konec tréninkové jednotky (Bursová, 2005; Korčáková, 2009).


Zásady provádění spinálních cvičení:

- pohyb je pomalý; jedna fáze trvá nejlépe 6-8 sekund

- pohyb vychází z páteře, je veden pánví

- pohyb hlavy nesmí předbíhat pohyb dolních končetin

- pánev je podsazená, neprohýbat se v bedrech

- nikdy necvičit do bolesti

- cviky opakovat ve zvolené poloze nejméně 4krát na každou stranu