Labe Arena

2.6 Balanční cvičení

Při použití balančních pomůcek jako je overball, gymnastický míč, balanční úseče, bosu®, čočka… dochází k vyšší aktivitě hlubokého stabilizačního systému. Jsou to především vnitřní vrstvy příčných a šikmých břišních svalů v koordinaci s nejhlubší vrstvou krátkých meziobratlových svalů vzpřimovače trupu. Dále to jsou svaly pánevního dna v koordinaci s dýchacím svalem bránicí. Systém doplňují ještě hluboké vrstvy šíjových svalů. Aktivita stabilizačního systému je základem koordinovaných pohybů těla, prováděných s maximální efektivitou a minimální vynaloženou energií. V běžném životě i u většiny cvičení zapojujeme výhradně svaly povrchové. Tím dochází k nedostatečné fixaci páteře a jejímu přetěžování. Důsledkem mohou být bolesti zad, především v oblasti bederní a krční páteře. Balanční pomůcky je možné využívat pro různé druhy posilovacích, balančních, rehabilitačních a relaxačních cvičení. Jedná se o poměrně náročná cvičení, u kterých musíme klást velký důraz na správnou polohu držení těla. Z toho důvodu doporučujeme provádět tato cvičení v nízkých polohách.