Labe Arena

2.6 Duševní hygiena

Každodenně jsme vystaveni velkému množství podnětů a informací z vnějšího prostředí. Ty zaplňují a často dokonce překračují kapacitu naší psychiky. Situace se dále zahustí, pokud se dlouhodobě snažíme podávat výkon na hranici našich možností. Může se pak – zdánlivě z čista jasna – objevit přetížení a únava.

Možná překvapivě právě výkonnostní a vrcholoví sportovci jsou, ve schopnosti vnímat únavu a prvotní signály přetížení, či v rozpoznávání tělesně zakotvených emocí, rizikovou skupinou. Je to způsobeno nutností překonávat (potlačovat) nepříjemné pocity z vlastního těla, které jsou běžnou součástí tréninkového i soutěžního procesu. A protože se v této diskomfortní zóně pohybují často, vytvářejí si účinný mentální adaptační mechanismus, jak zmíněné nepříjemné, až bolestivé pocity odrušit. Toto účelné opatření však s sebou nese výše popsaný důsledek – sportovec současně potlačuje všechny ostatní pocity a signály z vnitřního prostředí. Tím se připravuje o část velmi důležitých, zásadních informací využitelných k oddálení nástupu únavy, prevenci zranění a k efektivnější regeneraci.

Další důsledky jsou spojeny se snížením schopnosti tyto varovné podněty z vnitřního prostředí vůbec registrovat. Sportovci bývají mnohdy méně vnímaví k vlastním potřebám, pocitům či k únavě. Právě z toho důvodu je potřeba - nejen u vrcholových sportovců, ale i u trenérů a rodičů samotných - dbát na tzv. duševní hygienu. Pokud na ní bude svěřenec dbát ve spojení se sportem, snadno se přenese i do běžného života. Současně předcházíme jeho syndromu vyhoření ze sportovní činnosti a psychickým obtížím ve spojení s výkonem. Učíme tak svěřence pracovat s tlakem či se stresem a upevňujeme jeho zdravý přístup k životu.

Desatero duševní hygieny [Viz Metodický list č. 16]

1. Dbejte o zdravý životní styl – ve zdravém těle, zdravý duch.

2. Dělejte si radost (alespoň jednou denně.)

3. Uvolněte se smíchem.

4. Vyvarujte se negativního myšlení. Buďte optimističtí.

5. Dělejte si přestávky v činnosti.

6. Stanovte si hranice.

7. Snižujte si příliš vysoké nároky, které na vás okolí klade.

8. Nebojte se mluvit otevřeně o svých pocitech. Mluvte i o obtížích. (Na situaci se pak budete dívat objektivněji).

9. Plánujte čas a stanovte si priority.

10. Naučte se říkat ne (naučte se asertivnímu [Pojem asertivita označuje schopnost prosazovat jiný názor, stanovisko nebo zájem. Považuje se za komunikační dovednost. Umožňuje jasně vyjádřit a prosadit naše názory a myšlenky, aniž bychom narušovali práva ostatních.] chování).


Nezapomínejte na odlehčení a humor

Naučte se také vládnout slovem a schopnosti vnést humorné prvky do tréninkových jednotek, ale pozor na výsměšky a sarkasmus. Humorem lze často odstranit pocity napětí z náročného tréninku nebo z vytýkání chyb a taktických nedostatků. Nebo zamezit pocitu nevole u závodníka.

 

„Humor je lék, který lidem vnáší do krve optimismus.“

Gustav Oplustil,
televizní a rozhlasový scenárista