Labe Arena

2.7 Zatěžujte celoročně

Snažme se na naše svěřence působit systematicky po celý rok. Je důležité, aby přechod z jednoho tréninkového roku do dalšího byl z hlediska organizace a zatěžování plynulý a odpovídající aktuálnímu přizpůsobení organismu sportovce (vyšší výchozí hodnoty fyziologické, psychické, úroveň tělesných schopností a dovedností). V přípravě mládeže (na rozdíl od dospělých) je nutno brát v úvahu skutečnost, že struktura tréninku a harmonogram tréninkového roku se často musí přizpůsobit průběhu školního roku.  Proto je užitečné v některých případech přistoupit k zadávávání individuálních úkolů, např. o prázdninách (dovolená a tábory), kdy pod tlakem rodiny mladí závodníci dlouhodobě tráví delší čas mimo bydliště nebo mohou být veslařské loděnice zavřené. Na druhou stranu se nesmí zapomínat, že zejména mladí sportovci potřebuji dostatečný prosto pro regeneraci, odpočinek a je třeba brát v úvahu i sociální aspekty – školu, volný čas, potřebu trávit jej s vrstevníky, apod.

S tím souvisí i systém plánování závodů/soutěží a vlastního závodění. Ten buď pomáhá utvářet sportovce, nebo jeho vývoj může poškodit. Systém a plán závodů by měl zrcadlit období sportovcova dlouhodobého vývoje a princip postupného zatěžování (včetně oblasti psychiky). V podstatě až do juniorského věku by měl být samotný trénink a systematický rozvoj upřednostňován před závoděním a krátkodobými úspěchy. Pro soutěžení na národních a mezinárodních závodech je důležité, aby sportovci nabrali zkušenosti v různých situacích a byli schopni zvládnout závodní zatížení i z pohledu odolnosti vůči stresu.