Labe Arena

2.8 Využívejte periodizace a cyklického uspořádání

Periodizace je neodmyslitelnou a v podstatě nutnou podmínkou efektivního tréninkového procesu. Periodizace sportovní přípravy představuje plánování a organizaci tréninků (jako je např. obsah, objem, intenzita, frekvence tréninků,…) závodů a regenerace do ucelených, logicky navazujících, obsahově se částečně opakujících celků (cyklů). Cílem periodizace je dosáhnout optimálních rozvojových, stabilizačních nebo vylaďovacích výsledků v požadovaném časovém období. Periodizace tréninkového působení by měla kalkulovat:

- s věkem (biologickým, tréninkovým – jak dlouho trénuji)

- etapou sportovní přípravy (dle LTAD)

- úrovní sportovcova vývoje

- veslařskou sezónou a školním rokem.

Trénink schopností i dovedností by měl probíhat po „časové spirále“, to znamená, že se opakovaně a v pravidelných intervalech vracíme k obdobným metodám a prostředkům sportovní přípravy, ovšem na kvalitativně vyšší úrovni. Zásady využívejte při stavbě dlouhodobých i krátkodobých tréninkových plánů. Tréninkovým plánům a deníkům se detailněji věnujeme v kapitole zahrnující jednotlivé věkových kategorií.