Labe Arena

3.1 Aktivace periferie

Periferii pro potřeby cvičení zúžíme zejména na nohy (chodidla), případně ruky. Přestože bývá v praxi správné zapojení těchto segmentů opomíjeno, pro veslaře může mít zařazení aktivace periferie do přípravy zásadní význam. Jedná se o cvičení, které významně ovlivňuje efektivní práci celého svalového systému, který již přímo souvisí se samotným sportovním výkonem veslaře. Velice důležitý je kvalitní senzorický vstup (ať z rukou držících vesla, či z nohou zapírajících se do dna lodi), dále hojná proprioceptivní stimulace a na základě toho dostatečná svalová koordinace a aktivita i drobných svalů ruky a nohy nejen pro potřeby celého těla. Pokud budou neaktivní tyto periferní segmenty, nebude mít tělo správnou výchozí oporu pro další pohyb.

Příklady cviků (chodidla): chůze na boso s představou chůze v písku a dynamickým krčením prstů jakoby chtěl odhodit písek na někoho za sebou, důležité je dynamické pokrčení prstů, cviky s chodidlem – krčení prstů, natahování do dálky, roztahování prstů, krčení prstů a zvyšování klenby, uchopování předmětů, chůze na boso v různém trénu, warm-up na boso rozběhání, cvičení na balančních pomůckách bosky, které umožní správné postavení chodidla (např. na pěnových podložkách nebo na pevné platformě bosu) atd. Vhodné zařadit jako část tréninku na suchu, nejdříve v krátkém trvání a postupně navyšovat dobu i složitost cviků s intenzitou například došlapu a dopadu.

Obr. 12 Aktivace chodidla


Příklady cviků (ruce): protažení svalů předloktí (vztyčování a sklápění ruky směrem k předloktí, spojení dlaní před hrudníkem a jejich následný pohyb směrem dolů), „vějíř“ z prstů, zatínání ruky v pěst a následné napnutí a roztažení prstů.