Labe Arena

3.2 Centrace

Jedním z nejdůležitějších faktorů, které hrají roli při prevenci vzniku svalové nerovnováhy, je správné postavení kloubních struktur, tzv. centrované postavení (centrace). Centrací kloubu jsme schopni uvést svalově-kosterní aparát do optimální výchozí pozice a aktivity potřebné pro zahájení cvičení. Centrované postavení v oblasti kloubu je charakteristické minimálním nežádoucím svalovým napětím svalů daného segmentu (agonistů a antagonistů), které by mohlo způsobovat svalové dysbalance a vytvářet nežádoucí zatížení při samotném cvičení i sportu. Optimální cvičení je tedy to, které probíhá v centrovaném postavení po celou dobu a v celém rozsahu provádění pohybu. Často tomu tak nemusí být, nicméně cílem je přiblížení se tomuto stavu, případně je důležitá kompenzace decentrovaného postavení.


Předlohou nám dle aktuálních zdrojů jsou děti a jejich pohybové chování zejména během prvního roku života, kdy se tělo za optimálních vnějších podmínek pohybuje co nejvíce efektivně. Příkladem nám může být poloha dítěte ve dřepu.  Takto provedený dřep může být předpokladem správného provedení pohybu sportovce. Pohybové vzorce vycházející z prvního roku života dítěte (DNS metoda) jsou inspirací pro kompenzační cviky, které budou uvedeny v podkapitole 6.