Labe Arena

3.2 Elévové (8-10 let)

ETAPA VŠESTRANNÉ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVY

8-10 LET; všestranně je rozvíjejte 

Toto období je označováno jako tzv. zlatý věk motoriky, kdy se děti velmi snadno učí novým pohybovým dovednostem. Nepropásněte šanci naučit je základy, které ze kterých v pozdějších kategoriích budete čerpat. Veslování pro děti v této věkové kategorii veslařské kluby neprovozují, a to z několika důvodů. Historicky bylo složité vyrobit lodě a vesla odpovídající menšímu vzrůstu a váze malých veslařů a veslařek. Vybavení bylo finančně náročné. Navíc je v této kategorii zbytečné ztrácet čas drilováním veslování, když je mnohem efektivnější ho věnovat všestrannému rozvoji pohybových dovedností sportovce. Je však možné dětem veslování představit, ukázat jim loděnici a nechat je občas za odměnu zkusit nějakou aktivitu na vodě, která je v dané loděnici vhodná – šlapadlo, kanoi, paddleboard nebo i loď veslařskou – pokud má klub speciální dětskou loď k dispozici.

V tomto věku děti neveslují, veslování není součástí tréninku. Z pohledu techniky veslování je však ke konci této kategorie možné děti pomalu učit hrubým základům veslařského záběru - na veslařském trenažéru, to znamená naučit je správné návaznosti jednotlivých pohybů a poskládat je dohromady ve správné sekvenci. Je však zapotřebí zajistit zlehčení trenažéru omotáním igelitu kolem vnějšího obvodu větráku nebo přehozením vysokogramážní deky přes větrák, čímž se zamezí přívodu vzduchu (méně vzduchu = menší odpor).

V rámci přípravy je dobré děti postupně připravit na přechod na vodu. Součástí tréninku v klubech by mělo být seznámení s lodním materiálem, základní znalost veslařské terminologie, teoretický a jednoduchý základ veslování a praktické veslování na trenažéru formou her. 

V této věkové kategorii pořád převládají pohybové hry, atletika, základy gymnastiky (která se dnes nezřídka provozuje na pozadí populárního parkouru) a poprvé základy posilování (bez použití závaží), především nácviku správné techniky ve vztahu k veslování. Děti by měli veslovat pouze krátce a neměly by veslovat víc jak 1x týdně, za odměnu.


Doporučené tréninkové zatížení

  • trénink 2-3x týdně (2x 60 až 90 minut, 1x 45 až 60 minut)
  • pouze všeobecná příprava
  • veslování na trenažéru výjimečně; veslování na lodi zcela výjimečně v létě za odměnu
  • maximálně 4 hodiny týdně