Labe Arena

3.2 Motivy svěřenců

Zkuste si napsat deset důvodů, motivů, proč se věnujete veslování (nebo jeho trénování). [Viz Metodický list č. 17]

Pravděpodobně většina motivů bude vnitřních. Pokud se na tu stejnou otázku zeptáte dětí, zastoupení vnějších motivů bude nejspíše významnější. Mnohdy uvádí rodiče, kamarády, slavné sportovce. To jen podtrhuje důležitost postupné přeměny vnější motivace svěřenců ve vnitřní. Takto získaným přehledem motivů zároveň získáme strukturu základních důvodů, proč se danému sportu jedinec věnuje.

 Znalost toho, co naše svěřence motivuje a proč se věnují veslování, je základním předpokladem k tomu, abychom si v této oblasti se sportovci dobře rozuměli a abychom s motivy svěřenců mohli pracovat. Proto je užitečné začít vhodným způsobem motivy svěřenců zjišťovat / ověřovat [Zjišťování / ověřování motivů]. Tyto motivy se postupně mohou měnit, mnohdy jeden nahradí druhý. Lze je různě ovlivňovat, rozvíjet. Mějme však na paměti, že pokud některý z důležitých motivů náhle zmizí (například odchod oblíbeného trenéra, kamarádské klima v týmu), je značná šance, že sportovec ukončí kariéru. Jednotlivé motivy se totiž nesčítají (celková motivace není součet jednotlivých motivů), ale vzájemně se podmiňují (tedy násobí). Je proto důležité, aby se v případě ztráty jednoho z důležitých motivů u svěřence objevil nový, silný motiv. Pokud totiž násobíme nulou (či velmi nízkým číslem), výsledkem je nula – demotivace. Zároveň dbejte na to, aby se motivace pokud možno skládala z celé řady motivů a nebyla závislá na jedné dominantní složce (jednom kamarádovi, atp.). 

Jaké jsou vaše osobní motivy, proč se věnujete veslování?