Labe Arena

3.4 Ambice, rodič a trenér

To, jak rodiče vychovávají a vedou své děti – naše svěřence, je častým problémem řešeným mezi trenéry. Rozlišujeme dva extrémní typy rodičů, kteří negativně ovlivňují rozvoj dětí a jejich motivaci. Prvním jsou zanedbávající rodiče a druhým ambiciózní rodiče.

Zanedbávající rodiče dítěti neposkytují dostatečné podmínky pro sportovní růst. To nabývá různých podob. Rodiče například nemusí jevit o činnost dítěte zájem, nechodí s ním na tréninky či se nejedou podívat na závod nebo neposkytují ekonomické zdroje nutné pro pořízení sportovního vybavení.

Oproti tomu ambiciózní rodiče na dítě kladou příliš vysoké nároky – ať již v podobě intenzity tréninku, či maximálního výkonu. Sport se stává ústředním komunikačním tématem a mnohdy i hlavním kritériem toho, jestli je dítě dobré či špatné. Dobré výkony jsou oceňovány, a ty špatné trestány (třeba jen odepřením pozornosti). V podstatě se jedná o neustálou silnou vnější motivaci, kterou je na dítě vytvářen tlak. V důsledku se dítě sportu nevěnuje z vlastního zájmu, ale protože to chtějí rodiče.

V pozadí takovýchto rodičových ambicí mnohdy bývá pocit vlastní nedostatečnosti, či projekce vlastního dřívějšího úspěchu/neúspěchu ve sportu. To však obvykle u dítěte vyústí v lepším případě v nezájem a v tom horším v hlubokou nenávist a odpor ke sportování nebo ke zdravotním problémům.

Vést děti ke sportu je žádanou rolí rodičů. Promítání vlastních ambicí do dítěte však bývá kontraproduktivní.

 

„Rodiče, kteří se snaží svým dětem pomocí různých cest ušlapat cestičku ke slávě, jsou často přehnaně ambiciózní typy lidí, kteří na své děti vyvíjí zbytečně velký tlak a neuvědomují si, že sport by měl být pro děti hlavně radostí! Prostřednictvím svých dětí kompenzují své nenaplněné ambice. Mnohdy navíc nemají smysl pro férové jednání a jediné co je zajímá, je vlastní prospěch. Díky přehnanému tlaku se ale radost vytrácí a objevují se psychické problémy.“

Kateřina Vejvodová, sportovní psycholožka


Podobným způsobem se na motivaci a výkonu dítěte negativně projevuje příliš ambiciózní trenér. [Viz Metodický list č. 18] Pro kontrolu svých ambicí máte k dispozici jednoduchý test, kde si můžete otestovat, jak na tom jste se svými ambicemi. Nezdravě vysoké ambice trenéra totiž snadno vyústí v poškození svěřenců – a to nejen s ohledem na jejich vnitřní motivaci. Základem pro to, abyste se svými případnými příliš vysokými ambicemi byli schopní pracovat, je umět je zreflektovat, tj. uvědomit si je a uvědomit si následně i jejich dopady.