Labe Arena

3.5 Ovlivňujeme postoje sportovců

Zkuste se vcítit do několika ze svých svěřenců. Zamyslete se nad tím, jak by odpověděli na následující otázky.

- Jakou podobu mají cíle, které chci dosáhnout ve veslování?

- Jaké jsou mé výkonnostní limity? 

- Mohu ve sportu uspět, prosadit se?

- Kdo je odpovědný za můj výkon? 

Odpovědi nám odhalují postoje svěřence. [Viz Metodický list č. 19] Postoj vyjadřuje přesvědčení, které máme mimo jiné k vlastním schopnostem, dovednostem či hodnotám. Postoje u člověka nejsou vrozené – budují se v rámci socializace v kontextu toho, co mu tvrdí důležité osoby z jeho okolí.

V následujících pasážích v kapitolách 3.6 až 3.8 popíšeme, jak ovlivňování postojů trenéry má zásadní dopad na motivaci a osobnost svěřence. Klíčové téma odpovědnosti („Kdo je odpovědný za můj výkon?“) je pak dále rozvinuto v kapitole 5.