Labe Arena

3.6 Junioři (17-18 let)

ETAPA SPECIALIZOVANÉHO TRÉNINKU

17-18; naučte je brilantní techniku v závodním tempu a ať ukážou, co v nich je


Kategorie juniorů by měla být vybavena veškerými znalostmi o technice veslování. Junioři by měli znát většinu technických cvičení, kterými si sami pravidelně kontrolují techniku veslování. V tomto věku dochází především ke zvyšování objemu tréninkových hodin, tedy ke zvyšování fyzické kondice. Cílem je v rozvoji veslařské techniky je dosažení stabilní bezvadné techniky i při maximální intenzitě zatížení.


V juniorské kategorii jde o dosažení maximální rychlosti lodi (přičemž frekvence záběru může, ale také nemusí rychlost lodi zvyšovat - když je frekvence vytvořená na úkor provedení tempa). Zásadní je proto precizní zvládnutí techniky, vysoký stupeň rozvoje kondičních a koordinačních schopností, rytmu a u posádek výborná synchronizace všech členů. Úroveň výše uvedených schopností a dovedností závodníka nebo veslařské posádky pak ovlivňuje/determinuje frekvenci záběru.

Trenažér je součástí zimní přípravy a slouží k rozvoji vytrvalosti, síly a techniky. Přidáváme specifický trénink na rozvoj síly (pouze za předpokladu výborně zvládnuté techniky), například 20 x 20`` až 30`` / 60`` až 90`` se snahou o maximální rychlost lodi. Trénink kombinujeme s technickým veslováním (zavřené oči, stínové veslování a chodidla volně v nohavkách atp.).

Veslaři na konci tohoto období by měli být připraveni na náročnost seniorského veslování a postupného navyšování dalšího tréninkového objemu, který pokračuje přes kategorii U23 až do kategorie seniorů.

Doporučené tréninkové zatížení

  • trénink 6-7x týdně
    • 3 x 60 minut a 4 x 80 minut veslování,
    • ostatní všeobecná příprava
  • 50 % veslování, 50 % ostatní zátěž
  • celkem 12 - 15 hodin týdně