Labe Arena

3.6 Rytmické schopnosti

Rytmus je důležitým aspektem jak cyklického, tak acyklického pohybu. Znamená určité dynamicko-časové členění pohybu. Ve veslování jsou rytmické schopnosti klíčové jak pro samotný záběr a jeho vnitřní rytmus, tak pro veslování posádky. Dispozičně nejlépe vybavení sportovci z hlediska rytmických schopností mají dobrý předpoklad být v posádkách využíváni na pozici veslovoda, a to zejména u žákovských kategorií.

Při hodnocení provedení veslařského záběru posuzujeme také poměr mezi fází záběru a návratovou nepohonnou fází. Veslařský záběr se tedy skládá z rychlých i pomalejších pohybů – má svůj rytmus. Je tak určena změna mezi napětím a uvolněním velkých svalových skupin zapojených do pohybu. Rytmicky dobře zvládnutá technika působí lehce a uvolněně, jednotlivé části plynule navazují a celkový projev působí klidně. Rytmus nám pomáhá i při správném a pravidelném dýchání a je odpovědný za to, abychom udrželi i konzistentní tempo, které nás udržuje v ideální tepové frekvenci.


Hudba a její využití v tréninku

Hudba je vhodným doplňkem sportovního tréninku v mládežnických kategoriích. Využívá se při motivaci, pomáhá rozvoji rytmického cítění, které je ve veslování důležité či může pomoci překonat náročný (nebo monotónní) trénink. Důležité jsou samozřejmě hudební preference sportovce i jeho předchozí zkušenosti s využitím hudby během tréninku.


Jsme rytmičtí

Možnosti pro rozvoj schopnosti rytmizace jsou např.:

- běhání a gymnastická cvičení podle hudby, případně podle předem daného rytmu

- k vytrvalostním aktivitám se doporučuje živá hudba, udávající tempo a rytmus; pro silový trénink se obecně doporučuje spíše hudba s pomalým, ale úderným rytmem, aby se tělo sladilo s tóny

- jiné druhy sportu s požadavky na rytmiku (lehká atletika, plavání, běh na lyžích)