Labe Arena

3.9 Flow aneb když nás sport opravdu baví

“Není snadné vyjádřit to slovy, protože je to neskutečný pocit. Nestává se to často, ale když to nastane, letíte volně po vodě, loď skvěle sedí. Napětí, tlak, stres je pryč. Jste v rytmu. Vesly zabíráte na plno a přitom necítíte únavu. Jste klidní. Zažíváte zvláštní euforii, najednou máte pocit, že vás nic nezastaví.“


Flow (z angl. „proudění“, „tok“) je tzv. zónou optimálního fungování, ve které jsme schopni podávat i ty nejlepší možné výkony a ve kterém nás to strašně baví. Je to stav naprosto soustředěné motivace, kdy se vžijeme do vlastní aktivity tak, že nás úplně pohltí, že si ji naprosto užíváme a ponořeni v přítomnosti přestáváme vnímat čas i okolí. Nic jiného se nám nezdá důležité.

Stav flow můžeme dosáhnout při sportu, práci, malování, hře na hudební nástroj, ale také při práci na zahradě, zábavě s kamarády, sexu atd. Pro naše účely je zajímavý význam flow ve sportu, protože při jeho dosažení se trénink stává atraktivnějším a efektivnějším. Někdy dochází i ke špičkovým sportovním výkonům.

Uvádí se, že flow v souvislosti se sportem někdy prožívá více než 80 % lidí. Prožití ponoření se do stavu flow ještě automaticky neznamená podání výrazně nadprůměrného výkonu, avšak pokud se jedinec cítí být ve flow, je velmi pravděpodobné, že subjektivně bude cítit svůj výkon jako skvělý, neboť se cítil skvěle.

Šance, že se flow objeví, se vztahuje především k nastavení mysli. Základní předpoklady jsou následující:

- Intenzivní zaměření pozornosti na přítomnost,

- povědomí o tom, co dělat a jak to dělat,

- povědomí o tom, jak mi to jde – ideálně formou jednoznačné, okamžité zpětné vazby,

- vědomí cíle a jeho vnímaná náročnost,

- vnímané vysoké nároky na dovednosti,

- zamezení vlivu rozptylujících myšlenek.

Velmi snadno se do flow dokáží ponořit děti. Schválně je nechte někdy řádit v tělocvičně, ve vodě při koupání nebo na paddleboardu, kanoi, atp. a jen je pozorujte. Jsou absolutně zabrané do této aktivity. Ignorují okolí. Vnímají jen přítomnost. Jsou zapálené. Zkouší, co si na překážkách můžou dovolit. Experimentují. Hrají si. To jsou všechno předpoklady pro prožívání flow. Paradoxně, mnoho dětí pod vlivem zrání, získávání zkušeností a školního či tréninkového drilu postupně tuto dovednost ztratí. Těžko ji pak v dospělosti získává zpět.

Flow můžete často spatřit v tělocvičně, když se děti spontánně pustí do hry nebo cvičení, které je baví.

Naučte se pracovat s flow. Snažte se nastavit podmínky na tréninku a mysl sportovce tak, aby flow umožňovaly. Vytvořte tedy na tréninku prostředí a veďte jej způsobem, který zahrnuje výše uvedené předpoklady pro vznik flow. Trénink je bude bavit a více si z něj odnesou.

                                 

Přiměřená obtížnost úkolu

Jedním ze základních předpokladů dosažení stavu flow je rovnováha mezi výzvou, které čelíme (jak vysoko je pomyslná laťka, respektive jak obtížná je situace) a dovedností, kterou máme (jak moc jsem přesvědčený o svých kvalitách) - viz graf uvedený níže. Jedná se o zlaté pravidlo konceptu Flow. Vychází z faktu, že stavu flow většinou dosahují lidé, kteří si volí obtížnost úkolu lehce nad svými dosavadními výsledky. Zároveň však jsou si vědomi své schopnosti stanovený úkol úspěšně splnit.

Graf [Zdroj: Flow - Wikipedie. Graf ukazující vztah mezi úrovní dovedností a úrovně toku výzvy (autor: Mihály Csíkszentmihályi), [online]. [cit. 2017-08-10]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Flow#/media/File:Challenge_vs_skill_cz.png]: Úroveň výzvy a dovednosti ve vztahu k flow

Graf popisuje i jiné zóny popisující psychické rozpoložení sportovce v závislosti na úrovni výzvy a úrovni dovedností sportovce. V případě, že je úkol příliš lehký, zažívá sportovec stavy nudy. V případě, že je příliš obtížný, dostavují se většinou stavy úzkosti. Ty z krátkodobého hlediska zhoršují dosažení optimálního prožitku a výkonu a z dlouhodobého hlediska demotivují sportovce od provádění dané činnosti.

Cest k dosažení flow je vícero, nicméně všichni jsou zajedno v tom, že tento stav navozuje skvělý zážitek a někdy umožňuje i podání kvalitnějšího výkonu.