Labe Arena

4.1 Dokončení

Při dotažení pačin vesel k trupu veslaře (Obrázek 14), jsou kolena napnuta (extenze v kolenním kloubu). Přímý sval stehenní (m. rectus femoris), velký sval hýžďový (m. gluteus maximus), dvouhlavý sval stehenní (m. biceps femoris), svaly poloblanitý (m. semi semimemranosus) a pološlašitý (m. semitendinosus) jsou aktivní. V loketních kloubech dochází ke zvýšení kontrakce dvouhlavého svalu pažního (m. biceps brachii) a svalu vřetenního (m. brachioradialis). Svaly předloktí (m. flexor carpi ulnaris a m. extensor carpi ulnaris) zajišťují stabilizaci zápěstí. Trup je v mírném záklonu (hluboké svaly zádové) (Mazzone, 1988).


Obr. 14 Zapojení jednotlivých svalů ve fázi dokončení

Zdroj: Mazonne (1998)

Pozn.: Obrázek 14 podrobně znázorňuje svaly zapojující se do veslařského pohybu ve fázi dokončení, nezobrazuje však přesně současnou techniku jízdy (např. pro jízdu se využívá jiný typ lodí, veslař neprovádí takový záklon trupu a hlava je vedena kolmo k lodi). Správné provedení fáze dokončení je uvedeno na obr. 15.

Obr. 15 Správné provedení fáze dokončení

Zdroj: Nacházelová a Panuška (2019)