Labe Arena

4.1. Základní nastavovací parametry lodí

  • Výška havlinky: vertikální vzdálenost od nejnižšího bodu sedátka k horní ploše horizontálního ramene havlinky

Výška obvykle bývá mezi 16 a 18 cm (bod na sedátku, který si zvolíte pro toto měření, bychom měli používat důsledně ve všech lodích jako stejný výchozí bod). Obecně by se výška havlinek ve víceveslové lodi měla pohybovat v rozmezí 1 cm u všech sedátek („slajdů“), jinak se mohou vyskytnout problémy s vyvážením lodi vzhledem k různým výškám úchopu vesla. Při párovém veslování doporučujeme, aby levá ruka byla během celého záběru nepatrně před pravou rukou a nad ní. Proto nastavujeme krakorce na háčkovské straně lodi o něco výše než krakorce na strokovské straně. Tento rozdíl je obvykle 0,5 až 1,5 cm a vzrůstá od skifu, přes dvojskif po párovou čtyřku (úvahu bereme také technickou způsobilost posádky).

  • Vzdálenost mezi sloupky havlinek v párových disciplínách - rozp

V lodi pro párové veslování se rozpětí měří od středu sloupku havlinky jednoho krakorce ke středu sloupku havlinky krakorce, který je přímo naproti. Každý sloupek havlinky musí být ve stejné vzdálenosti od středu lodi.

  • Vzdálenost sloupku havlinky od stedu lodi u nepárových disciplín – vyložení

Měří se vzdálenost sloupku havlinky od středu lodi na přímce, vedené od sloupku havlinky kolmo na podélnou osu lodi. Tato vzdálenost je jiná u každé lodi, neboť závisí na typu lodi a na fyzické připravenosti posádky.  • Úhel havlinky

Úhel sloupku havlinky je 0 stupňů. Havlinky se vyrábějí s nastavitelným úhlem. Obvykle je pracovní plocha havlinky skloněna dopředu v úhlu 4 stupně a úhel je možno měnit vkládáním destiček nebo jiným stavěcím mechanizmem podle typu havlinky.

  • Sklon lopatky vesel

Sklon lopatky vesel, nastavený při výrobě, bývá 0 až 4 stupně. Doporučujeme, aby překolmení vesla bylo pro začínající veslaře větší, zhruba 5 – 6 stupňů. Se zlepšováním technické zdatnosti sportovce budeme překolmení vesla zmenšovat až na 2 stupně. Velikost tohoto zmenšení závisí rovněž na disciplíně a typu lodi. Lodě v pomalejších disciplínách vyžadují menší nakolmení , nežli lodě v rychlejších disciplínách. Optimální překolmení je individuální záležitostí. Lze říci, že zkušenější veslaři dávají přednost menšímu přenakolmení.


Metodické video - Seřízení lodě - využití vodováhy - část 1Metodické video - Seřízení lodě - využití vodováhy - část 2
Metodické video - Seřízení lodě - nastavení úhlů v havlince
Metodické video - Seřízení lodě - nastavení osičky
Metodické video - Seřízení lodě - nastavení úhlu nohavek