Labe Arena

4.3 Sebereflexe, aneb když k vám promluví obraz v zrcadle

Sebereflexi jsme popsali jako specifický způsob myšlení, při kterém se člověk pracuje sám se sebou, vrací ke svým minulým zážitkům či zkušenostem a prozkoumává je z různých úhlů pohledu tak, aby si z nich odnesl (uvědomil si) něco užitečného (čeho si předtím nebyl vědom), co mu pomůže v budoucnosti lépe jednat.

Sebereflexe tedy tvoří jakousi spojnici mezi tím, co jsme prožili a tím, co si z aktivity do života odnášíme. Pomáhá nám ujasnit a uvědomit si, co se dělo, jak jsme danou situaci prožívali, co se nám líbilo či nelíbilo, k čemu nám to bylo a jak to třeba udělat příště lépe, resp. co se z toho naučit.

Když vidím a uvědomuji si, jak funguji, dává mi to na výběr z různých možností, umožňuje mi to se rozhodnout, co příště budu chtít udělat jinak. Mohu zaujímat promyšlené/vědomé postoje, být tvůrcem svého osudu a nikoliv obětí vnějších okolností. V důležitých okamžicích sebereflektování pomáhá vědět, co dělám, jak to dělám a proč to dělám.  Můžu začít, přestat nebo skončit podle toho, jak se rozhodnu.

Když na někoho ukážu prstem, tři prsty ukazují zpátky na mě.

Sebereflexe, čínské přísloví


Sebereflexe pomáhá uvědomit si, že to co jde vždy změnit, je vlastní přístup a napomáhá mít co možná nejlepší kontrolu sami nad sebou, nad našimi myšlenkami a myšlenkovými vzorci, podle kterých jsme zvyklí jednat.

Sebereflexe zaměřená na chování a myšlení

Netradičně, ale hezky sebereflexi popisuje Brumbál z Harryho Pottera:

Harry se posadil a upnul oči na kamennou mísu. Látka v ní opět nabyla svoji původní, stříbřitě bílou podobu a pod jeho pohledem vířila a vlnila se. "Co je to?" zeptal se Harry rozechvělým hlasem. "Tohle? Říká se tomu Myslánka," řekl Brumbál. "Občas zjišťuji - a určitě ten pocit znáš také – že mám hlavu k prasknutí naplněnou myšlenkami a vzpomínkami." "Aha," hlesl Harry, neboť popravdě řečeno nemohl tvrdit, že by takový pocit někdy měl. "V takových chvílích," vysvětloval Brumbál a ukázal mu na kamennou mísu, "používám Myslánku. Prostě si odsaješ z hlavy přebytečné myšlenky, vyliješ je do mísy a můžeš si je v klidu prohlédnout. Navíc je v téhle podobě snazší postřehnout, co mají společného a jak souvisejí, rozumíš."

úryvek z knihy o Harry Potterovi od Joanne Rowlingové


Sebereflexe je základní růstový mechanismus pro rozvoj osobnosti trenéra i svěřenců. Když ho zapojíme do běžného života, může nám pomoci kdykoliv odpovědět na mnohé aktuální otázky, jako například:

- jak rozumíme dané situaci,

- jak jednáme v pro nás diskomfortním prostředí,

- jak jsme vnímaví ke svým potřebám a pocitům a k potřebám a pocitům svého okolí,

- jak jednáme pod tlakem, stresem, trémou,

- jak známe své zdroje, silné a slabé stránky a jak s nimi pracujeme,

- jak akceptujeme své nedostatky,

- jak jsme otevření k seberozvoji,

- atd.