Labe Arena

5.1 Svalové dysbalance v oblasti bederní páteře a kyčelních kloubů

Výčet dysbalancí začneme od bederní páteře, jelikož poruchy v tomto segmentu mohou mít dopad i na perfektně nastavenou periferii. Této oblasti bude zároveň věnováno více prostoru pro její komplexnost a důležitou roli v řetězení poruch do ostatních částí těla.

V první fázi pohybu je bederní páteř v závislosti na individuálním vývoji jedince více či méně v ohnuté (flektované) poloze. V druhé fázi je pak v napřímení nebo zůstává v mírném ohnutí (mírné flexi). Když vezmeme v potaz sílu, jakou je pohyb vykonáván, musí být pohyb v bederní páteři minimální, spíše nulový. Při vykonání náročného pohybu může mít jakýkoliv pohyb v bederním úseku páteře velmi negativní dopad na měkké tkáně. Pokud uvážíme pohyb kyčlí vůči pánvi a bederní páteři - kyčle jsou kloub, který by měl být mobilní a vykonávat hlavní práci. Jsou na to uzpůsobené, mají k dispozici jedny z nejsilnějších svalů v těle svaly hýžďové (mm. glutei), čtyřhlavý sval stehenní (m. quadriceps femoris), svaly zadní strany stehen (hamstringy), sval bedrokyčlostehenní (m. illiopsoas) a další. Pánev by měla být jakýsi mediátor přenosu sil (zároveň zástupcem centrální nervové soustavy v tomto úseku těla) a bederní páteř by měla být segmentem stabilním.

Nadměrné ohnutí (flexe) v bederní páteři ve spojení s nedostatečným využitím jejího plného napřímení (plné extenze) vede k nadměrnému otevírání facetových kloubů. To by samo o sobě nemělo být problémem, ovšem takto jednostranně využívané facetové klouby postupem času ztrácejí schopnost nést váhu, dochází k vytvoření napětí v oblasti uchycení míšního (spinálního) nervu a vznikají blokády. V postiženém komplexu tkání jsou i Luschkeho nervy, které zajišťují inervaci jak samotných meziobratlových (intervertebrálních) spojení (facetových kloubů) tak meziobratlových plotének (intervertebrálních disků) samotných. Jejich útlak pak při dostatečné délce tohoto stavu vede k onemocněním meziobratlových plotének (diskopatiím), nejčastěji k výhřezu plotýnky (hernii disku).

Obr. 23 Obratle a meziobratlové ploténky


Výše popsané mechanismy vzniku různých, ale zároveň přímo souvisejících dysbalancí, mohou vést k vytvoření kompenzačního zvýšeného svalového napětí (hypertonu) v různých oblastech. Jednou z nich může být nadměrné zvýšení napětí (hypertonus) svalu bedrokyčlostehenního (flexoru kyčle - m. illiopsoas). Pokud veslař dlouhodobě vykonává pohyb v poloze sedu (kyčelní kloub je ve flexi) a nevyužívá plné napřímení (extenzi) páteře, pasivní složka svalového bříška (vazivové stroma) se začne postupně zkracovat. Toto zkrácení je sice efektivní při rozsahu pohybu v lodi, nikoliv však ve vzpřímeném stoji, chůzi, běhu a jiných činnostech. Tah zkráceného bedrokyčlostehenního svalu (m. illiopsoas) pak ve vzpřímeném stoji může vést k překlopení pánve směrem vpřed (anteverzi), snížení rozsahu pohybu do zanožení (extenze v kyčelním kloubu) - při chůzi, běhu. Anteverze pánve nutí bederní páteř k nadměrnému prohnutí v této oblasti (lordotizaci), která uzavírá facetové klouby. Bolestivá signalizace z těchto kloubů zpětně zesiluje aktivitu bedrokyčlostehenního svalu (jenž je zásobován z plexus lumbalis) a “začarovaný” kruh se uzavírá.

Svalové dysbalanci v oblasti bederní páteře je možné se vyhnout, případně minimalizovat její možnost vzniku, a to při pohybu trupu do předklonu důrazem na překlopení pánve vpřed od sedacích kostí, při pohybu trupu do záklonu překlopením pánve vzad od sedacích kostí, a ne ohnutím trupu v bederní části páteře.


Kompenzace

Cílem kompenzačních cvičení by mělo být znovu naučení (reedukace) pohybu v kyčlích samostatně, bez souhybu pánve a beder, a to v jeho maximálním rozsahu. K tomuto účelu může sloužit cvičení prováděné z počátku pouze v nižších vývojových pozicích – např. leh na břiše. Dále lze reedukaci rozšířit na vícekloubové cviky podobné pohybu veslaře, jako je dřep, mrtvý tah, nebo bulharský mrtvý tah. Tahy pak pomůžou s posílením vzpřimovačů trupu (m. erector trunci) ve správném nastavení. Cviky s využitím maximálního záklonu (extenze trupu) by měli být rovněž zapojeny (např. jógová pozice kobry).