Labe Arena

5.4 Svalové dysbalance u nepárového veslování

Kromě výše zmíněných svalových dysbalancí vyskytujících se u párového veslování, dochází u nepárového veslování k vyššímu výskytu rotace trupu pouze na jednu stranou než na stranu druhou. Asymetrické rotace v trupu samotném mohou mít za následek problémy s pletencem ramenním i celou horní končetinou. Při kombinaci výše uvedených faktorů je riziko zranění značné.

Nepárové veslování nedoporučujeme u žákovských věkových kategorií (tj. u kategorie mladších ani starších žáků) především z důvodů neskončeného vývoje kloubních chrupavek a slabého svalového korzetu. Dalším důvodem může být zatím nezvládnutá správná technika u párového veslování. Trénink nepárového veslování by techniku mohl ještě více negativně ovlivnit prohloubením chybně naučených pohybových stereotypů. Dalším důvodem může být neschopnost kompenzovat jednostrannou zátěž z důvodu nízké úrovně koordinace.


Kompenzace

U rotací trupu musíme klást důraz na vyvážení obou rotací, zejména pak rotace nedominantní – ať už v otevřeném (poslední článek je volný), nebo uzavřeném řetězci (není volný článek). Stabilizace lopatek a selektivní pohyb pažní kosti vůči lopatce by neměl v kompenzačním cvičení chybět. Posilování hlubokých ohybačů (flexorů) krku je rovněž velmi efektivní. Zároveň by se ale měl klást důraz na správné nastavení celého trupu (hlavně pak krční páteře) při vykonávání všech ostatních cviků ať už v posilovně, nebo na trenažéru. Tento návyk je většinou nejtěžší vybudovat, ale výtěžnost pro muskuloskeletální systém je velmi významná.