Labe Arena

5.5 Komentář z pohledu fyzioterapeuta

Jako základ pro provedení jakéhokoliv pohybu je důležitá individuálně nastavená postura (držení těla) pro určitý pohyb. Silová povaha sportu spojená se stále se opakujícím pohybem v asymetrickém či decentrovaném postavení kořenových, ale i dalších kloubů pak vede k vytvoření mikrotraumat. Ty se sice hojí, ale opakováním stejného pohybu několikrát týdně spolu s maximálním psychickým i fyzickým vypětím během závodu vede k fixaci nesprávných pohybových stereotypů v centrální nervové soustavě. Ta těmito neekonomickými, ale nejčastěji používanými vzory začne “vytláčet” vzory přirozené.

V rámci objemu kompenzace těchto specializovaných pohybových stereotypů je nutné vzít v potaz to, že nervový systém reaguje a adaptuje se takovým podnětům, které jsou v rámci oslovení periferního i centrálního nervového systému nejsilnější a obsahují i silnou emoční složku.

 

Nastavení lodi

Výraznou roli pro snížení rizika funkčních poruch pohybového aparátu (především u mladších věkových kategorií) sehrává správné nastavení lodi, jejich jednotlivých částí a výběr vhodných komponent, a to vzhledem k věku, s ohledem na techniku jízdy, úroveň motorických schopností a dovedností veslaře a stav jeho pohybového aparátu (výskyt svalových dysbalancí).

Úhel, výška a umístění nohavek 

v případě zkrácených svalů na zadní straně stehna (ty mohou zapříčinit zvýšené ohnutí v oblasti bederní páteře a tím její následné přetížení, lze umístění nohavek přizpůsobit veslaři (nohavky posuneme níže do lodi, případně zvýšíme jejich sklon).

Nastavení slajdu

s mírou zkrácení svalů na zadní straně stehna může souviset také nadměrné ohýbání v oblasti bederní páteře během veslařského záběru, tedy neschopnosti veslaře udržet vhodné postavení pánve a vzpřímené držení páteře. Nadměrné ohýbání bývá následně příčinou přetížení svalů v této oblasti a vede k jejich bolestivosti. Díky možnosti nastavení sklonu slajdu, je možné docílit správného postavení pánve, který veslaři umožní pohyb trupu do předklonu již od sedacích kostí (nedochází pouze k ohýbání páteře v bederním úseku).

 Nastavení a držení vesla

  • při bolestivosti předloktí je vhodné zkontrolovat nastavení vesla a držení pačiny. Ruka by při
    veslařském záběru měla být v prodloužení předloktí (nemělo by docházet k vychýlení horní ruky směrem k palcové straně a dolní ruky ke straně malíkové), prsty drží pačinu volně.

Tvar listu

  • u žákovských kategorií doporučujeme z důvodu správné techniky symetrický tvar listu. Pro ztížení záběru je vhodné změnit poměrové nastavení vesla a ne změnit symetrický tvar listu za sekyrku, s níž je ovládání vesla koordinačně náročnější.

Více informací o nastavení lodi pro jednotlivé věkové kategorie najdete v části Metodika veslování.