Labe Arena

5.6 Přebírání odpovědnosti

Rekapitulujeme, že pokud svěřenec nepřebere za svou kariéru (za trénink, za motivaci, za závod, atd.) bezvýhradnou odpovědnost, velmi pravděpodobně nikdy špičkové výkonnosti nedosáhne. Na vrchol nikoho dotlačit nelze. Hledejte proto cesty, jak podnítit ve veslařích přebírání odpovědnosti, jak je to postupně naučit. Vedle vhodné volby používaného jazyka najdete určitě v každodenním množství příležitostí, jak to postupně zařizovat a v předcházejících kapitolách k tomu najdete vícero návodů.

Práce na přebírání odpovědnosti je dlouhodobý proces. Převzetí odpovědnosti by se do značné míry mělo uskutečnit v citlivém období puberty. Dbejte tedy v tomto období ve zvýšené míře na výchovnou roli trenéra a pracujte na přebírání odpovědnosti. Klíčovým úkolem je podpořit sportovce k tomu, aby se stal tvůrcem vlastního nejen sportovního života a svým myšlením a jednáním ho aktivně ovlivňoval.

Hledejte aktivně možnosti, kdy můžete přenášet odpovědnost na svěřence – oni se jí musí naučit. Příkladem, jak lze u kterékoliv věkové kategorie rozvíjet smysl pro zodpovědnost, je umožnění participace na tvorbě tréninkové jednotky. V případě těch nejmladších dětí se doporučuje vedení pouze části tréninku – například rozcvičky. Po zdárném odvedení za dozoru trenéra je vhodné ostatní děti naučit projevení uznání (potlesk). Starší veslaři si už pak mohou vybranou celou tréninkovou jednotku sestavit a opět za dozoru trenéra odtrénovat (např. v tělocvičně či posilovně). V případě konkrétně této situace se nabízí i podání zpětné vazby v podobě tzv. „finálního kolečka“. Tedy zhodnocení úrovně tohoto tréninku trenérem a ostatními členy tréninkové skupiny. Příležitostí k výchově k odpovědnosti budete mít ale i jiné, nejspíš tolik, kolik jich budete chtít vyhledat.

S odpovědností je to jako s jízdou na kole. Dokavaď ji má trenér, je to jako když jede do kopce – pořád musí šlapat (udílet pokyny a kontrolovat). Když přestane šlapat, stroj se zastaví. Když se mu na nějaký čas podaří v určité oblasti přenést odpovědnost na svěřence, může si vychutnat ten pocit jaké to je, když se může na chvíli svézt bez šlapání, jako kdyby jel z kopce. Takže je na co se těšit...


Shrnuto – budování spoluodpovědného postoje veslování a k tréninku obecně, je nezbytným stavebním kamenem pro vytvoření trvalejšího závazku k veslování. Mimo jiné u svěřence předznamenává, že na sobě bude pracovat i ve chvílích, kdy na něj nebudeme dohlížet.