Labe Arena

6.2 Mladší žáci (11-12 let), starší žáci (13-14 let) a dorost (15-16 let)

Zmíněné kategorie můžeme zařadit do období staršího školního věku (pubescence).

Tělesný a motorický vývoj

Stále rychlejší vývoj tělesné výšky a hmotnosti může negativně působit na kvalitu pohybů dětí. V celkovém růstu těla se projevuje jak rozdílnost intersexuální, tak i interindividuální. U některých dětí v pubertě dochází k rychlejší unavitelnosti, ke značnému zhoršení koordinace, hlavně schopnosti přesného a plynulého pohybu. V oblasti hrubé motoriky se projevuje dočasná neohrabanost. Zhoršení koordinace a hrubé motoriky se častěji projevuje u chlapců. Růst se neprojevuje komplexně na celém organismu, ale dochází k rychlejšímu růstu končetin než trupu a celkově dítě roste rychleji do výšky. Na konci pubertálního období dochází k vyvažování tělesných proporcí, růst se zpomaluje, ale může pokračovat ještě v adolescenci. Mohutní svalstvo a tvar těla dostává dospělou podobu. Vývoj vnitřních orgánů je pomalejší než tělesný růst, což způsobuje zvýšené riziko vzniku poruch hybného ústrojí. Proto je velice důležité dbát v období puberty na návyk správného držení těla (Perič, 2004, p. 29).

Na konci tohoto období těkavost, nekoordinovanost pohybu nahrazuje výrazná účelnost, ekonomičnost, přesnost a mrštnost provedení. Na vysoké úrovni je také schopnost předvídání pohybů vlastních, ostatních účastníků i pohybů náčiní. Nejcharakterističtějším rysem je rychlé chápání a schopnost učit se novým pohybovým dovednostem se širokou přizpůsobivostí měnícím se podmínkám

(Perič, 2004; Šimíčková-Čížková, Binarová, Holásková, Petrová, Plevová & Pugnerová, 2008).

Kompenzace

V tomto věkovém období bychom neměli kompenzační cvičení vynechávat nejen z důvodu vyššího specifického zatížení, ale i z důvodu nesprávného držení těla, způsobeného rychlým růstem v tomto období. Z důvodů velkých rozdílů v tělesném i pohybovém vývoji, je nutné i k zařazení kompenzačních cvičení přistupovat individuálně. Právě rychlé vývojové změny a zvyšující se specifické zatížení je nutné zohlednit při výběru a frekvenci cviků. U chlapců by mohla být časová dotace věnovaná kompenzačním cvičením vyšší než u dívek. Zvýšenou pozornost věnujeme stabilizačním cvikům (aktivace HSS) a protažení svalů dolních končetin a spodní části zad.