Labe Arena

6.2 Zdroje, na kterých se dá stavět

Na světě patrně neexistuje člověk, který by byl úspěšný díky svým slabinám nebo něčemu, co opravdu nefunguje. Naopak u úspěšných jedinců, včetně sportovců lze vypozorovat, že měli na cestě za vrcholem mimo jiné vždy také určitý set svých zdrojů, které byly předpokladem jejich sportovního růstu, na kterých mohli stavět a díky nimž mohli svůj talent rozvinout.

Jako zdroj se dá považovat něco, co můžeme použít, z čeho lze čerpat, co lze rozvíjet, co nás dělá úspěšnými, umožňuje nám dosahovat našich cílů a zvládat obtížné situace. Tedy něco, na čem se dá dále stavět (jako na základním kameni Národního divadla) a dává nám potenciál k dalšímu fungování a rozvoji.

Jaké jsou vaše zdroje? 


Ve vztahu k veslování lze za tyto zdroje rozdělit na vnitřní:

- Vázané na fyzickou stránku jedince (např. výška, silné paže, energie;  obecně však potenciál).

- Vázané na mentální stránku jedince (vysoká úroveň motivace, odhodlání, zkušenosti, vysoká úroveň dovednosti reakce na stres…).

a vnější:

- Přítomnost erudovaného a zkušeného trenéra; Přítomnost kvalitních sparing partnerů apod.

- Podporující přístup rodičů (jak po finanční, tak i po výchovné stránce a stránce podpory).

- Dobré vybavení loděnice, kvalitní loď nebo tréninková dráha.

- Atp.

Zdroje můžeme efektivně využívat, stavět na nich, když o nich víme, když si uvědomujeme, že je máme. A můžeme je využívat různě efektivitně. To lze uvést na příkladu erudovaného a zkušeného  či nadšeného trenéra. Trenér je pro sportovce obvykle jedním ze zdrojů. Každý trenér je v něčem dobrý, má své silné stránky a může svěřenci něco předat. Může se ale stát, že sportovec svého trenéra tzv. nevytěží. Z nějakého důvodu nebude chtít nebo mít potřebu si brát jeho rady k srdci a mnohokrát ani nepřijde na trénink. Významně tím zamezí co nejefektivnější využití tohoto zdroje. Tomu se říká promarněná příležitost. Nikdy totiž nemáme neomezené množství zdrojů, abychom si mohli dovolit s nimi nevědomě plýtvat.


U našich svěřenců (ale také u nás samotných) je užitečné o těchto zdrojích vědět a naučit se je co nejefektivněji využívat. Pro práci se zdroji mohou posloužit následující otázky:

- Jaké mám svoje zdroje? Co o nich vím? Jak je využívám? 

- Jaké zdroje u mne či kolem mě vidí ostatní? 


- Jak moc své zdroje využívám? 


nebo si můžete vyzkoušet návodné cvičení „SWOT mých zdrojů“ – které je součástí metodických listů.

Na zdrojích se dá stavět, pokud jim rozumíme.