Labe Arena

7.2 Veslařská abeceda

Rozveslování na vodě za pomocí veslařské abecedy pomáhá veslaři připomenout si správnou sekvenci a provedení veslařského záběru před samotným tréninkem. Úvodem je však nutné se dobře usadit na sedátko („slajd“) tak, abychom díky správné pozici pánve mohli držet přirozenou pozici trupu, dokázali zapojit hluboký stabilizační systém a nepřetěžovali tak bederní část zad. Při natažených dolních končetinách a s rovnými zády jdeme do maximálního předklonu v kyčelním kloubu a vystrčíme hýždě vzad. V této pozici se usadíme na sedacích kostech přímo do dírek pojízdného sedátka („slajdu“) k tomu určených.


Část 1: bez „slajdu“, celá posádka – vždy 10x:

 1. „bez slajdu“ s plošením lopatek (v mírném záklonu - 10 až 15°za kolmicí trupu)
 2. „bez slajdu“ s kolmými lopatkami (v mírném záklonu - 10 až 15°za kolmicí trupu)
 3. „záda + ruce“, tj. bez slajdu a s překlápěním trupu v kyčelním kloubu, s plošením lopatek
 4. „záda + ruce“, tj. bez slajdu a s překlápěním trupu v kyčelním kloubu, s kolmými lopatkami


Část 2: se „slajdem“, celá posádka – vždy 10x:

 1. „půl slajdu“ s plošením lopatek
 2. „půl slajdu“ s kolmými lopatkami
 3. „celý tempo“ - první polovina záběru s kolmými lopatkami nad vodou
 4. „celý tempo“ - druhá polovina záběru s kolmými lopatkami nad vodou
 5. „celý tempo“ - celý záběr s kolmými lopatkami


Část 3: rozfázované tempo (série cviků známá také pod názvem „Švédsko, Metodika“), vždy půl posádky (mimo skifu) – vždy 10x:

Řazeno od zaveslování ve směru zátahu – s kolmou lopatkou:

 1. „zaveslování“
  Zaveslování ve výhmatu. Pohon zajišťují pouze dolní končetiny pohybem sedátka max. 3 až 5 cm -  nohy tak zajišťují pohyb horizontální a ruce napnuté v lokti zajišťují pohyb vertikální.
 2. „půl slajdu jen nohama“
  První polovina práce dolních končetin při udržení předklonu trupu a při natažených pažích.
 3. „celý slajd jen nohama“

Maximální rozsah práce dolních končetin při udržení předklonu trupu a při natažených pažích

 1. „Nohy a tělo“

Na celý rozsah práce dolních končetin navazuje práce trupu. Paže ještě zůstávají stále natažené..

 1. „celé tempo“

Provedení celého veslařského záběru se správným pořadím zapojovaných partií, tedy nejprve práce dolních končetin, trupu a na závěr horních končetin. Stále s kolmými lopatkami. Celá série cviků části 3 se oproti předchozím provádí se zvýšenou intenzitou zátahu a je soustředěna především na správné pořadí zapojovaných partii a dynamickou práci dolních končetin. 


V posádce je možno provádět cvičení s různými obměnami střídání a s různým počtem zapojených členů do jednoho cvičení. Např. pro část 3 Veslařské abecedy u posádky 4-:

 • 1.a. horní dvojice: zaveslování v předklonu
 • 1.b. dolní dvojice: zaveslování v předklonu
 • 2.a. horní dvojice: půl „slajdu“ s nataženými pažemi; v předklonu 
 • 2.b. dolní dvojice: půl „slajdu“ s nataženými pažemi; v předklonu
 • atd. 

nebo

 • 1.a. horní dvojice: zaveslování v předklonu
 • 2.a. horní dvojice: půl „slajdu“ s nataženými pažemi; v předklonu 
 • atd.
 • 1.b. dolní dvojice: zaveslování v předklonu
 • 2.b. dolní dvojice: půl „slajdu“ s nataženými pažemi; v předklonu 
 • atd.

Je možné toto cvičení provést na závěr i se zapojením celé posádky. 

Veslařská abeceda umožní veslaři si připomenout a procvičit ideální průběh záběru a také díky práci s kolmou lopatkou její čisté vyjmutí z vody a stabilitu plavidla. Veslařskou abecedu by měl z paměti umět každý veslař!

Po veslařské abecedě následuje speciální rozveslování podle typu zařazeného tréninku. V přípravě na trénink vyšší intenzity by mělo veslování obsahovat cca 3-6x krátkých intervalů o délce trvání 15 až 30 temp se vzrůstající intenzitou a frekvencí. Po speciálním rozveslování následuje krátké vyveslování či pauza a může začít tréninková náplň.