Labe Arena

7.3 Pilates

Tato metoda je zaměřená na posílení svalů celého těla, zejména však svalů středu těla (hluboké svaly zádové a břišní, svaly pánevního dna), ze kterých pohyb vychází do všech periferních částí. Základními principy této metody jsou přesně vedené, kontrolované, plynulé pohyby vycházející právě ze svalů středu těla podpořené tzv. laterálním dýcháním (nádech nosem do střední až dolní části hrudníku a aktivní výdech ústy výrazně aktivující břišní svaly jako svaly výdechové). Tato metoda je vhodná pro všechny stupně pokročilosti. Využívá váhy vlastního těla, náčiní (overbally, pěnové válce rollery, elastické pásy, pilates kroužky, velké gymnastické míče….) a strojů (Reformer, Cadillac…).

Aplikace do veslování: aktivace hlubokého stabilizačního systému při správném nastavení jednotlivých segmentů těla, pomalé, vědomé, přesné provádění jednotlivých pohybů pro upevnění správných pohybových stereotypů v centrální nervové soustavě.