Labe Arena

7.3 Rozveslování / Vyveslování na vodě

Podle typu náplně tréninku zvolíme optimální délku rozveslování a následně vyveslování viz následující tabulka:


7.3.1 Vytrvalost ve veslování

Veslařský závod je energeticky ze 70-80% hrazen z aerobních zdrojů, proto se tréninku vytrvalosti věnujeme systematicky od kategorie dorostu až do dospělých a zároveň mu věnujeme nejvíce času. 

Pro potřeby metodiky jsme čtyři známá pásma vytrvalosti rozšířili na šest podle zahraniční literatury a přidali popis míry vnímané námahy, která slouží pro závodníky jako pomůcka pro kontrolu tréninkové intenzity.


7.3.2 Typy vytrvalosti