Labe Arena

7.4 Ergo abeceda

Část 1 - vždy 10x:

  1. „bez slajdu“ (v mírném záklonu - 10 až 15°za kolmicí trupu)
  2. „záda + ruce“, tj. bez sedátka a s překlápěním trupu v kyčelním kloubu
  3. „půl slajdu“
  4. „celé tempo “


Část 2: rozfázované tempo (série cviků známá také pod názvem „Švédsko, Metodika“) – vždy 10x:

Řazeno od zaveslování ve směru zátahu:

1. „nabrání odporu“ / zásek

Chycení odporu větráku prací dolních končetin s využitím max. 3 až 5 cm sedátka.

2. „půl slajdu s nataženými pažemi; v předklonu“

První polovina práce dolních končetin při udržení předklonu trupu a při natažených pažích.

3. „celý slajd s nataženými pažemi; v předklonu“

Maximální rozsah práce dolních končetin při udržení předklonu trupu a při natažených pažích.

4. „celé tempo bez paží“

Provedení celého záběru dolních končetin, na které navazuje práce trupu, bez použití paží.

5. „celé tempo“


Celá série cviků části 3 se oproti předchozím provádí se zvýšenou intenzitou zátahu a je soustředěna především na správné pořadí zapojovaných partii a dynamickou práci dolních končetin. Po celou dobu držíme rukověť trenažéru ve výšce zátahu, nespouštíme dlaně dolů.

Veslařská abeceda umožní veslaři si připomenout ideální průběh veslařského záběru. Veslařskou ERGO abecedu by měl z paměti umět každý halový veslař!

Po veslařské abecedě následuje speciální rozveslování podle typu zařazeného tréninku. V přípravě na trénink vyšší intenzity by mělo veslování obsahovat cca 3-6x krátkých intervalů o délce trvání 15 až 30 temp se vzrůstající intenzitou a frekvencí. Po speciálním rozveslování následuje krátké vyveslování či pauza a může začít tréninková náplň.