Labe Arena

7.4 Limity koučinku

I přes značné benefity koučinku je nutno poukázat na několik jeho limitů. Ty se mohou nejčastěji projevovat sníženou efektivitou nebo prostě tak, že v dané konstelaci „neteče“ či nejde. Tyto limity se odvíjí od úrovně kompetentnosti kouče, zájmu či nezájmu klienta o koučink (plynoucí např. z nízké potřeby o osobnostní rozvoj) a složitosti tématu. Jedná se o práci s lidmi, tak je třeba počítat i s tím, že kouč a klient si musí navzájem lidsky sedět právě pro tento specifický typ práce. Pokud ne, je nejjednodušší vyzkoušet služby jiného kouče. Ne vždy tak může trenér také zároveň plnit roli kouče. Koučovací přístup – tedy využití participativních prvků koučingu při práci se svěřenci – však může patřit mezi rejstřík užitečných dovedností trenéra vždy.

Limity koučinku (bariéry) lze rozdělit na vnitřní a vnější.


7.4.1    Vnitřní bariéry

Vyzrálost klienta a především jeho zdravé zapálení pro osobnostní rozvoj ve všech jeho aspektech je základním stavebním kamenem jakéhokoliv růstu. Největší efekt koučinku bývá u těch klientů, kteří koučováni být chtějí. Pakliže ale klient dosahuje pouze nízké úrovně vnitřní motivace v oblasti osobnostního rozvoje, můžeme v následném koučinku narazit na limit v podobě nezájmu.


7.4.2    Vnější bariéry

Na sportovním poli lze považovat za jednu z bariér případnou přílišnou závislost sportovce na svém kouči, respektive na jeho přítomnosti a motivování. Zrádnost této situace tkví pochopitelně v tom, že ne vždy je kouč k dispozici a výkon veslaře může jeho absence významně ovlivnit.

Obecně se však jako limit koučinku považuje také jeho obtížná měřitelnost a neznalost psychického stavu koučovaného (do hlavy mu totiž ani při nejlepší vůli nevidíme). Existuje zde totiž teoreticky možnost, při níž se sice kouči opravdu podaří zvýšit výkonnost svého klienta, ale to pouze za cenu budoucího psychického kolapsu, respektive syndromu vyhoření. Proto ověřujme se sportovci reálnost a dosažitelnost jejich cílů při koučování. Další limity se pak mohou odvíjet od konkrétních případů koučinku, a mohou jimi být například klubová kultura, nedostatek financí pro dlouhodobou spolupráci, nebo vytížení „rozlítanost“ sportovce (např. pokud jezdí na soustředění a kouč není součástí realizačního týmu).

Koučing bývá velmi efektivní způsob práce. Ale i koučing má svoje limity, které je dobré vnímat.